skip to Main Content
Menu

Inhaler

Een “inhaler” (of inhalator) is een draagbaar apparaat voor het toedienen van een medicijn dat moet worden ingeademd, gebruikt voor onder andere het verlichten van astma en andere bronchiale of nasale congestie.

Back To Top