Itt az ideje egy másik drogpolitikának

ajtó Team Inc.

2022-06-24-Itt az ideje egy másik drogpolitikának

Hollandia - Mr. Mr. Kaj Hollemans (KH jogi tanácsadás) (oszlopok Khla).

21. június 2022-én a A képviselőház megszavazta az indítványt Joost Sneller országgyűlési képviselő (D66). Ezt az indítványt elfogadták Ez azt jelenti, hogy felkérik a kormányt, hogy vizsgálja meg, hogyan teremthető meg a lehetőség az új, nagy kockázatú anyagok értékesítésének és birtoklásának gyorsabb és hatékonyabb szabályozására. Az indítvány ebből a szempontból azért érdekes, mert bezár egy szakadékot a semmittevés (lehetőség) és a teljes tiltás között.

A szabályozás, így az értékesítés korhatárának megállapítása, a mennyiségi korlátozások, a reklámtilalom vagy a kötelező egészségügyi figyelmeztetés hozzájárul az új, nagy kockázatú anyagok egészségkárosodásának csökkentéséhez. Valóban hasznos kiegészítés lehet a jelenlegi jogi kerethez, ha az ópiumtörvényhez 0-s listát adnak az új, nagy kockázatú anyagokra vonatkozóan, amelyekre ilyen intézkedések vonatkoznak, ideiglenesen vagy egyéb módon.

Ez jó megoldás lett volna például a dinitrogén-oxidra (nevetőgáz), amely néhány jogi alkalmazás kivételével hamarosan az ópiumtörvény hatálya alá kerül. Ezzel szinte az egész nevetőgáz előállítását, kereskedelmét és értékesítését törvénytelenné teszi. Ha a dinitrogén-oxid értékesítése és felhasználása kezdettől fogva jobban szabályozott lenne, akkor a helyzet nem ment ki annyira a kezéből, és a problémák igen

a dinitrogén-oxid körül kisebb volt. Az elmúlt 7 évben azonban a nemzeti kormány semmilyen módon nem szabályozta a dinitrogén-oxidot a felszólítások ellenére. az ágazat e célból. A nemzeti kormánynak kezdettől fogva egyetlen célja volt: a dinitrogén-oxid felkerülése az ópiumtörvény II. listájára. A javaslat most az Államtanács előtt van tanácsadásra. Részben az ezzel a javaslattal kapcsolatos kritikus parlamenti kérdésekre tekintettel arra számítok, hogy az Államtanácsnak továbbra is lesznek fenntartásai a javaslattal vagy a magyarázattal kapcsolatban, és módosításra vagy kiegészítésre lesz szükség, de végül a dinitrogén-oxid felkerül a listára. Az ópiumtörvény II. A tilalom várhatóan 1. január 2023-jén lép életbe.

Államtanács

Az Államtanácsnak fenntartásai vannak a kormány egy másik javaslatával kapcsolatban is. A tanács 8. június 2022

megjelent az ópiumtörvény módosításáról egy harmadik lista hozzáadásával összefüggésben, amelynek célja az új pszichoaktív anyagok (NPS) előállításának és kereskedelmének megakadályozása. Ez a javaslat ismertebb nevén az anyagcsoportok tilalma.

Tanácsában az Államtanács megjegyzi, hogy a RIVM az Egészségügyi, Népjóléti és Sportminisztérium felkérésére már 2012-ben végzett kutatást az NPS általános kriminalizálásának különféle lehetőségeinek előnyeiről és hátrányairól. A RIVM ekkor arra a következtetésre jutott hogy egy általános rendszer bevezetése nem javasolt.

Az Államtanács szerint az általános tilalom nem azon alapul, hogy a tilalom hatálya alá tartozó összes anyag bizonyítottan káros. Végül is az NPS pontos egészségügyi kockázatai nem ismertek, mivel gyakran új anyagokat tartalmaznak. Emellett az általános tilalom az elővigyázatosság elvén alapul: olyan anyagcsoportokat tiltanak be, amelyek a kormány szerint bizonyítottan közegészségügyi veszélyt jelentenek.

Meglepő módon az Államtanács ezzel összefüggésben nem állítja, hogy az ópiumtörvény rendszere nem teszi lehetővé bizonyos anyagok betiltását az elővigyázatosság elve alapján. Hiszen az ópiumtörvény alapelve, hogy az anyagok csak akkor vonhatók az ópiumtörvény hatálya alá, ha bebizonyosodott, hogy ezek a szerek befolyásolják az emberek tudatát, és ha embereket használnak, akkor egészségkárosodáshoz, ill. kár a társadalomban.

Hatékony és eredményes

Az Államtanács más pontokon is bírálja a törvényjavaslatot. A javaslat számos anyagot az ópiumtörvény hatálya alá von. Ezzel a kormány eltávolodik a közegészségre gyakorolt ​​bizonyítottan ártalmasság kritériumától. Az Államtanács szerint egy ilyen radikális változtatás akkor lehet indokolt, ha bizonyítható, hogy a javasolt változtatás eredményes és eredményes. A magyarázat ebből a szempontból elmarad.

Az Államtanács szerint a törvényjavaslat hozzáadott értékének megítéléséhez kiemelten fontos, hogy hatékony legyen a betiltandó anyagcsoportok kiválasztása. Ez megköveteli, hogy az anyagcsoportok ne legyenek túl nagyok. Az anyagcsoportok növekedésével egyre több kivételre és mentességre van szükség. Hiszen nem minden anyag, amely a tiltott anyagcsoportokba tartozik, csak illegális felhasználású.

Az Államtanács szerint a magyarázat arról sem tartalmaz információt, hogy várhatóan hány olyan anyag kerülne a tilalom alá, amelyek azonban egyáltalán nem károsak vagy jogilag alkalmazhatóak. A magyarázatból tehát nem lehet következtetni, hogy a kiválasztott anyagcsoportokra vonatkozó tilalom mennyiben lesz eredményes, és a törvényjavaslat mennyiben eredményezi csak korlátozottan a mentességek számának növekedését.

Információnyújtás

Az anyagcsoportokra vonatkozó tilalom szintén kevésbé magyarázható, mint egy konkrét anyag tilalma. Az állampolgárok szempontjából fontos, hogy egyértelmű kommunikáció történjen arról, hogy mely konkrét anyagok tartoznak az anyagcsoport-tilalom alá. A legtöbb állampolgár ezt nem fogja tudni, mert ehhez speciális ismeretekre van szükség. Ezért egyértelmű kommunikációs folyamatra van szükség ahhoz, hogy a törvényjavaslat hatékony legyen. A nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni kell minden olyan anyagról, amelyre az általános tilalom vonatkozik. A magyarázat erre nem tér ki.

A polgárok megfelelő tájékoztatása arról, hogy mely konkrét anyagok tartoznak az általános tilalom alá, jelentős kihívást jelent a kormány számára. Nehéz ezt konkrétan megfogalmazni, pontosan azért, mert az anyagcsoportok tilalma sok különböző anyagra vonatkozik. Mindezeket az anyagokat hamarosan betiltják. Ön, mint állampolgár, anélkül, hogy észrevenné, súlyos büntetésekkel vagy elítéléssel szembesülhet. Ez egy nagyon indokolt pont az államtanácstól, mert az állampolgár számára világosnak kell lennie, hogy pontosan mit is büntet az ópiumtörvény. Ez minden bizonnyal a magas bûnügyi fenyegetettségre vonatkozik.

RIVM jelentés

2012-ben a RIVM jelentést tett közzé az NPS-ekre vonatkozó általános tilalom különféle formáinak bevezetésének előnyeiről és hátrányairól. Akkoriban ez arra a következtetésre vezetett, hogy az összes NPS általános kriminalizálása nem kivitelezhető, mert ennek eredményeként több száz kapcsolatot tiltanának be. A magyarázatban nincs utalás arra, hogy a RIVM hogyan vett részt a javaslat elkészítésében. Az Államtanács szerint ez felveti a kérdést, hogy a RIVM-jelentésben akkor már említett általános tilalom hátrányai mennyiben maradnak el többé.

Tekintettel a RIVM jelentésének a törvényjavaslat szempontjából való relevanciájára, az Államtanács azt javasolja, hogy vizsgálják meg részletesebben a RIVM által leírt hátrányokat, és indokolják meg, miért kell ezt most másképp nézni. Az osztály azt is javasolja, hogy a magyarázatban indokolja meg, hogy miért nem kérték fel a RIVM-et, hogy ismételten tanácsot adjon a három javasolt anyagcsoport kriminalizálásának kívánatos-e.

A RIVM jelentés összesen 9 hátrányt ír le. Gyanítom, hogy a kormány szándékosan nem reagált erre a jelentésre. A RIVM e jelentése alapján a javaslatnak nincs esélye a sikerre. Ezt a kormányt több párt is felhívta 2020-ban a konzultáció során de úgy döntött, nem tesz semmit. Ez felteszi a kérdést, hogy a kormány mennyire vette komolyan a javaslattal kapcsolatos társadalmi és tudományos kritikákat. Jó, hogy az Államtanács ezt tudomásul vette, és ismét felhívja a figyelmet.

Szabad áruforgalom

Az Államtanács egy másik pontban is kritikus. A törvényjavaslat az áruk szabad mozgásának korlátozása. Az ilyen korlátozást indokolni kell. A magyarázat két indoklásra hivatkozik: a közegészség védelmére és a közrend védelmére. Az Államtanács szerint mindkét indoklás nem kellően indokolt.

Az áruk szabad mozgása korlátozásának igazolására a magyarázat elsősorban a közegészség védelmére vonatkozik. Tudni kell, hogy nem biztos, hogy a tiltott anyagcsoportokba tartozó összes anyag valóban káros az egészségre. Az elővigyázatosság elve alapján viszont a kormány szerint indokolt lenne az anyagok betiltása mindaddig, amíg nem egyértelmű, hogy károsak-e az egészségre.

Az Államtanács helyesen mutat rá arra, hogy az elővigyázatosság elve legalább azt követeli meg, hogy valós egészségkárosodás valószínű legyen. Az indoklásban azonban nem szerepel olyan tudományos adat, amely igazolná a javasolt anyagcsoportokba tartozó anyagok káros hatását. A magyarázat szerint ezeknek az új anyagoknak a pontos egészségügyi kockázatait még nem térképezték fel.

Az Államtanács további alátámasztását javasolja, hogy a törvényjavaslat a közegészségügy védelme érdekében szükséges, megvizsgálva annak valószerűségét, hogy a tiltott anyagcsoportok valós közegészségügyi kockázatot jelentenek, és szükség esetén módosítani kell a törvényjavaslatot.

Másodszor, a magyarázat a közrend védelmére vonatkozik Hollandiában. A törvényjavaslat alkalmas lenne ennek az érdeknek a védelmére, mert az Ügyészség lehetőséget kap arra, hogy a törvényjavaslatot megsértő személyekkel szemben eljárást indítson. A törvényjavaslat így küzd a szervezett bûnözés ellen, amely bomlasztó hatással lehet a holland társadalomra.

Amellett, hogy ez körkörös érvelés (elvégre bűncselekményről szó sincs, mert ezek a szerek még nem esnek az ópiumtörvény hatálya alá), a közrend védelmére való fellebbezést nem könnyelműen fogadja el az ítélkezési gyakorlat. Valóságos és kellően komoly fenyegetésnek kell lennie, amely a társadalom alapvető érdekeit érinti. Az Államtanács szerint ennek a kritériumnak a motivációja ismét nem megfelelő.

Egyáltalán nem biztos, hogy a bûnszervezetek bizonyos árukban vagy szolgáltatásokban való részvétele mindig ahhoz vezet, hogy ezeket az árukat vagy szolgáltatásokat be kell tiltani. Az Államtanács szerint a magyarázatnak tovább kell magyaráznia, hogy ebben az esetben miért van szükség a közrendnek a javasolt tilalom révén történő védelmére.

Jelek

Nagyjából egyetértek az Államtanács tanácsával. A javaslat több szempontból nem motivált, és a kormány alig tett valamit a konzultáció során a különböző pártok hozzászólásaival.

Ezen a héten a rendőrség amellett érvelt szabályozzák a gyógyszerpiacot alatt a a Leap Europe találkozója és megjelent jelentés a független agytröszt Gondolkodás a kannabisz és az ecstasy hazai kínálatának szabályozását javasolja. Ez növeli a drogpolitika hitelességét és hatékonyságát. Nem minden gyógyszer igényel ugyanazt a megközelítést.

A gyom és az ecstasy szabályozásával évente több száz millió eurós nyereséget vonhatnak el a bűnözőktől a jelentés szerint, és meg lehet küzdeni a kábítószer-bűnözés hatásaival: hulladéklerakás a természetben, az iskolát elhagyó fiatalok kábítószerrel kereskedni. . Ráadásul az ecstasy-használók kevésbé kerülnek kapcsolatba kábítószer-kereskedőkkel, és kisebb valószínűséggel kerülnek kapcsolatba más, károsabb anyagokkal is, mint például a speed, a GHB és a kristálymeth.

Az a javaslat is, hogy az ópiumtörvényt 0. listával egészítsék ki. A szabályozás, amellyel a kormány szigorú szabályokat határoz meg bizonyos anyagok előállítására, forgalmazására és értékesítésére, jobb alternatíva, mint a teljes tilalom. Ez az NPS számára is isteni ajándék lenne.

Az Egyesült Királyságban a szercsoportok tilalmának bevezetése a kábítószer-használat növekedéséhez vezetett. Két évvel a tilalom bevezetése után új rekordot döntött a szennyezett MDMA, kokain és opiátok használatából eredő halálozási arány. egy "A pszichoaktív anyagokról szóló 2016. évi törvény felülvizsgálata”, 2018. november azt mutatja, hogy az NPS növekedése az Egyesült Királyságban nem csökkent a pszichoaktív anyagokról szóló törvény bevezetése után, és hogy az utcai kereskedők nagyrészt átvették az új pszichoaktív anyagok forgalmazását.

A Belügyminisztérium maga is elismerte, hogy az „ártalomcsökkentés” céljait nem sikerült elérni. Ha ez a kormány által javasolt szercsoportok betiltásának az eredménye, akkor kíváncsi vagyok, mi az oka ennek a javaslatnak.

Ideje egy másik drogpolitikának

Itt az ideje, hogy a hágai politikusok komolyan vegyék ezeket a tanácsokat és jelzéseket, és elkezdjenek gondolkodni a drogprobléma más megközelítésén, amelyben a kormány felügyeli és szabályozza a piacot, ahelyett, hogy a könyörtelen bűnözőkre bíznák. Itt az ideje, hogy a kormányok komolyan vegyék a felhasználók egészségének védelmét, ahelyett, hogy bűntudatot keltsenek az emberekben, hogy elfedjék a jelenlegi politikák kudarcát. Röviden: itt az ideje egy másik drogpolitikának.

Kapcsolódó cikkek

Hagyjon megjegyzést

[adrate banner="89"]