მთავარი Drugs კვლევამ აჩვენა, თუ რა მოხდება, როდესაც მოხდება რეფორმა და ნარკოტიკების ლეგალიზაცია მოხდება

კვლევამ აჩვენა, თუ რა მოხდება, როდესაც მოხდება რეფორმა და ნარკოტიკების ლეგალიზაცია მოხდება


ცვლილებების ტემპმა გამოიწვია აზრთა დაყოფა, ზოგი შეაქო მთავრობები გაბედულებისთვის, სხვები კი გამოხატავდნენ შეშფოთებას პოტენციური ზიანის გამო, რომელიც ამ ლიბერალური პოლიტიკის შედეგად შეიძლება მოჰყვეს. რთული მონაცემების ჩათვლით, ახლა მეცნიერები უფრო კონკრეტულად ხვდებიან, თუ როგორ მოქმედებს პოლიტიკის ცვლილებები ნარკომანიისა და ნარკოტიკების ბაზარზე.

ნარკომანიის კანონის რეფორმა ბოლო წლების განხილვის მთავარი თემა გახდა, სადაც მრავალი სახელმწიფო და ქვეყანა ირჩევს გარკვეული ნივთიერებების დეკრიმინალიზაციას ან ლეგალიზაციას ათწლეულების აკრძალვის შემდეგ.

ცვლილებების ტემპმა გამოიწვია აზრთა დაყოფა, ზოგი შეაქო მთავრობები გაბედულებისთვის, სხვები კი გამოხატავდნენ შეშფოთებას პოტენციური ზიანის გამო, რომელიც ამ ლიბერალური პოლიტიკის შედეგად შეიძლება მოჰყვეს. რთული მონაცემების ჩათვლით, ახლა მეცნიერები უფრო კონკრეტულად ხვდებიან, თუ როგორ მოქმედებს პოლიტიკის ცვლილებები ნარკომანიისა და ნარკოტიკების ბაზარზე.

მაგალითად, ჟურნალ Addiction– ში ჩატარებულმა ახალმა კვლევამ ცხადყო, თუ როგორ შეცვალა რეკრეაციული კანაფის ლეგალიზაციამ აშშ – ში რამდენიმე არალეგალური ნარკოტიკების ბაზრის ხასიათი. ჯერჯერობით, 15 შტატმა, პლუს კოლუმბიის ოლქმა, მიიღეს რეკრეაციული კანაფის კანონები (RCL), რამაც გამოიწვია სხვა არალეგალური ნარკოტიკების რაოდენობისა და პოტენციის ცვლილება ქუჩაში.

მაგალითად, ჟურნალ Addiction– ში ჩატარებულმა ახალმა კვლევამ ცხადყო, თუ როგორ შეცვალა რეკრეაციული კანაფის ლეგალიზაციამ აშშ – ში რამდენიმე არალეგალური ნარკოტიკების ბაზრის ხასიათი. ჯერჯერობით, 15 შტატმა, პლუს კოლუმბიის ოლქმა, მიიღეს რეკრეაციული კანაფის კანონები (RCL), რამაც გამოიწვია სხვა არალეგალური ნარკოტიკების რაოდენობისა და პოტენციის ცვლილება ქუჩაში.

”ჩვენი საძიებო დასკვნების თანახმად, ნარკოტიკების არალეგალური ბაზრები შეიძლება არ იყოს დამოუკიდებელი კანაფის ბაზრის სამართლებრივი რეგულირებისგან”, - განმარტა განცხადებაში წამყვანმა ავტორმა დოქტორმა ანგელიკა მაინჰოფერმა. საჭიროა მეტი კვლევის ჩატარება იმის დასადგენად, იწვევს თუ არა რეკრეაციული კანაფის კანონები ცვლილებებს არალეგალურ ბაზარზე და რა ხდება გრძელვადიან პერსპექტივაში. ”

კვლევის ჩასატარებლად ავტორებმა შეაგროვეს ნარკომანიის სააგენტოს მიერ შეგროვებული მონაცემები (დეა) არალეგალური კანაფის, ჰეროინის, კოკაინის, ამფეტამინის და სხვა ოპიოიდების ფასისა და კონცენტრაციის შესახებ იმ შტატებში, რომლებსაც აქვთ RCL. მათ ასევე გამოიყენეს ინფორმაცია ხალხმრავლობის ინსტრუმენტისგან, სახელწოდებით Price Of Weed, რათა დაადგინონ, თუ როგორ შეიცვალა უკანონოდ შეძენილი კანაფის ღირებულება ამ შტატებში ამ კანონის მიღების შემდეგ.

კვლევამ ცხადყო, რა ხდება, როდესაც ხდება რეფორმა და ხდება ნარკოტიკების ლეგალიზაცია (ნახ.)
კვლევამ აჩვენა, თუ რა ხდება, როდესაც ხდება რეფორმა და ხდება ნარკოტიკების ლეგალიზაცია (afb.)

შედეგები მიუთითებს, რომ არალეგალური კანაფის ფასი 9,2 პროცენტით დაეცა RCL– ს მქონე ქვეყნებში, 19,5 პროცენტით შემცირდა "დაბალი ხარისხის" უკანონო კანაფისთვის. ასეთ ქვეყნებში კანაფის შეძენა მხოლოდ კანონიერია მხოლოდ ლიცენზირებული საცალო მოვაჭრეებისგან, როგორიცაა აფთიაქები და აფთიაქები კანაფის უნებართვო დილერების მიერ გაყიდული რჩება უკანონო.

კვლევის ავტორების აზრით, ფასის ეს ვარდნა, სავარაუდოდ, გამოწვეულია იმით, რომ ახლა კანაფის წარმოება შესაძლებელია ქვეყნის შიგნით, რაც ნიშნავს, რომ უცხოური კარტელებიდან ნაკლებად შემოვა. საბოლოოდ ადამიანით ვაჭრობის ტრეფიკინგის ამ ორგანიზაციების დარტყმამ შესაძლოა საბოლოოდ გამოიწვიოს ბაზრიდან მათი სრული გასვლა, რასაც სხვა უკანონო ნივთიერებების მომარაგების შემცირება მოჰყვა.

როგორც ასეთი, მკვლევარებმა დაადგინეს, რომ სამართალდამცავი ორგანოების მიერ უკანონო ოპიოიდების ამოღება 50% -ზე მეტით შემცირდა RCL– ს მქონე ქვეყნებში. ამასთან, ჰეროინის პოტენციალი ქუჩებში 54 პროცენტით გაიზარდა, ფასები კი 64 პროცენტით.

საინტერესოა, რომ ამ ქვეყნებში მკვლევარებმა ფასში, კოკაინის ან მეტამფეტამინის პოტენციურ ხელმისაწვდომობაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები ვერ აღმოაჩინეს. მიუხედავად ამისა, მათ დაასკვნეს, რომ ნარკომანიის კანონის რეფორმის სრული გავლენა საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე შეიძლება მხოლოდ გაანალიზდეს კავშირი ლეგალურ და არალეგალურ წამლის ბაზრებზე.

მთელი რიგი სხვა მოულოდნელი შედეგების თვალსაჩინოება ხდება ორეგონის შტატშიც, რომელმაც ამ წლის დასაწყისში ყველა ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაცია მოახდინა. კერძოდ, ამერიკელმა მკვიდრმა თემებმა გამოთქვეს შეშფოთება იმის გამო, რომ ამ პოლიტიკის ცვლილებამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას მათ ძალისხმევას, შეინარჩუნონ ფსიქოაქტიური პეიოტის კაქტუსი, რომელიც ცენტრალურ ადგილს იკავებს ზოგიერთ ძირძველ კულტურაში, მაგრამ ასევე პოპულარულია ფსიქოდელიურ მომხმარებლებში.

ქარხანა სულ უფრო მწირი ხდება, ადგილობრივი პეიოტის კონსერვაციის საკომუნიკაციო კომიტეტმა (IPCCC) მოუწოდა ხელისუფლებას, გამორიცხონ პეიოტი ორეგონში დეკრიმინალიზაციის ზომებისგან, რათა იგი დაცული იყოს გადაშენებისგან.

წყაროები, მათ შორის IFLScience (EN), LeaderPost (EN), სამეცნიერო ბლოგი (EN)

დაკავშირებული სტატიები

დატოვე კომენტარი