Strona główna Narkotyki Co to jest subwersja i jak sobie z tym poradzić?

Co to jest subwersja i jak sobie z tym poradzić?

drzwi Krawaty Inc.

2020-06-27-Czym jest subwersja i jak sobie z nią radzimy?

Podważanie to koncepcja, na którą coraz częściej się napotykasz. Ale co tak naprawdę oznacza osłabienie i jak radzą sobie z tym policja i organy sądowe?

Przestępczość, handel narkotykami i podważanie idą w parze. Podważanie jest w rzeczywistości ingerencją podziemnego świata, nielegalnych praktyk, w sprawy prawne na wyższym świecie. Wszystkie podejrzane rzeczy można uznać za podważające. Jest to poważny problem społeczny, w którym policja i organy sądowe ścigają nielegalny przepływ pieniędzy i sieci w poszukiwaniu ujawniających się działań przestępczych.

Zbrodnia wywrotowa

Dotyka nas wszystkich: wywrotowa zbrodnia. Należą do nich wymuszenia osób na kluczowych stanowiskach w celu wpłynięcia na podejmowanie decyzji, dumping narkotyków, działalność przestępcza na obszarach mieszkalnych, handel ludźmi, przymusowa prostytucja, sąsiad uprawiający chwasty w swojej szopie za domem z czającym się pożarem domu, zagrożenie ze strony radnych burmistrzowie i agenci nieruchomości. Ty to nazwij. Przykłady są niezliczone. W ten sposób negatywnie wpływa na społeczeństwo i rośnie poczucie niepewności. Normy blakną. Świat górny i podziemny przenikają się.

Legalne stają się nielegalne

Podważanie obejmuje również przypadki, w których przestępcy wykorzystują rząd do podejmowania pozornie legalnych działań. Na przykład starają się o licencję, zezwolenie lub dotację na legalną działalność, ale wykorzystują tę konkretną działalność do prania pieniędzy. W ten sposób rząd nieumyślnie ułatwia przestępczość. Niebezpieczne wydarzenia, które czasami są trudne do odkrycia. Podążanie za pieniędzmi nabiera zupełnie innego znaczenia. Nielegalne praktyki są często nierozerwalnie związane z legalną działalnością i usługami. Ponieważ nielegalny obieg i czarny handel nie mogą obejść się bez transportu, magazynowania, pozwoleń, licencji, powierzchni biurowej i tak dalej. W rzeczywistości linia jest znacznie cieńsza. Często nie można oddzielić działalności przestępczej od kwestii prawnych. To uzależnia przestępców od notariuszy, urzędów administracyjnych, brokerów i innych „pośredników”, którzy umożliwiają prowadzenie udanego biznesu.

Metody wykrywania i zintegrowane podejście

Policja i organy sądowe ciężko pracują, aby przeciwdziałać wszelkim formom podważania. Jednym ze sposobów na to jest Wet Bibob. Ustawa Bibob jest (prewencyjnym) instrumentem administracyjnym. Jeśli na przykład istnieje poważne ryzyko niewłaściwego wykorzystania zezwolenia, właściwy organ administracyjny może odrzucić wniosek lub cofnąć wydane zezwolenie. Uniemożliwia to rządowi ułatwianie działań przestępczych, a także chroni pozycję konkurencyjną przedsiębiorców działających w dobrej wierze.

Rząd współpracuje w multidyscyplinarnych zespołach, aby przeciwdziałać osłabieniu przestępczości. Policja, prokuratura (OM), administracja podatkowa i celna oraz władze lokalne. najważniejszą rzeczą jest tworzenie barier utrudniających życie przestępcom. Partnerzy rządowi robią to poprzez:

  • Mapowanie sieci przestępczych;
  • Wyeliminuj głównych graczy z tych nowych marek;
  • Zamknij apteki;
  • Polityka Patsera polegająca na konfiskowaniu luksusowych samochodów za przestępcze pieniądze;
  • Uratuj młodych ludzi przed trafieniem do obwodu przestępczego;

Setki milionów przeciwko nielegalnym praktykom

To, że w pełni koncentruje się na osłabianiu działań, jest oczywiste po pieniądzach, które rząd udostępnia. Jesienią 2019 r. Rząd zainwestował 110 mln euro w zwalczanie podważania w 2021 r., Co oznacza wzrost do 141 mln euro na stłumienie tej formy przestępczości. W następnych latach zostanie przydzielonych rzadkich 150 milionów. Słowa kluczowe rozwijają się, zabierają i zapobiegają. Wielodyscyplinarny zespół interwencyjny (MIT) - policja, służby celne, żandarmeria, FIOD, służba podatkowa, prokuratura - musi zapewnić, że sieci są odkrywane, a procesy karne są prowadzone zaciekle.

Działania zapobiegawcze

Zapobieganie jest lepsze niż leczenie, dlatego też środki zapobiegawcze są bardzo ważne. Obejmuje to ochronę i ochronę profesjonalnej zieleni zaangażowanej w nasz stan konstytucyjny, takiej jak prawnicy, sędziowie i dziennikarze. Ponadto rząd stara się zapobiec przedostawaniu się zagrożonych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji młodych ludzi znajdujących się w pewnej odległości od rynku pracy na przykład do kryminalnego kręgu.

Źródła ao police.nl en rijksoverheid.nl

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz