Wydarzenia międzynarodowe wokół CBD i konopi

drzwi narkotyk

2018-12-18-Międzynarodowe zmiany wokół CBD i konopi

Autor: pan Kaj Hollemans, KH Legal Advice

Jeśli chodzi o międzynarodową politykę narkotykową, kilka organizacji jest bardzo ważnych. Wszystkie te organizacje są częścią Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Ta agencja ONZ została założona w 1948 i ma na celu poprawę zdrowia światowej populacji. WHO ma różne komitety ekspertów, w tym Komitet Ekspertów ds. Uzależnienia od Narkotyków (ECDD). ECDD tworzy niezależna grupa ekspertów w dziedzinie leków i leków. ECDD może wykonywać różne oceny; wstępna ocena i krytyczna ocena. Na podstawie tych ocen ECDD może wydawać zalecenia za pośrednictwem WHO w sprawie klasyfikacji narkotyków w ramach międzynarodowych traktatów antynarkotykowych.

Komisja ds. Środków odurzających (CND). CND powstała w 1946, aby pomóc ONZ monitorować stosowanie międzynarodowych traktatów antynarkotykowych, takich jak jednolita konwencja o środkach odurzających z 1961. Jednolity traktat wraz z Konwencją o substancjach psychotropowych 1971 stanowi podstawę holenderskiej ustawy o opium. Komisja ds. Środków Odurzających (CND) jest organem zarządzającym Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC). UNODC został ustanowiony, aby wspierać ONZ w walce z narkotykami, przestępczością, międzynarodowym terroryzmem i korupcją. Robią to poprzez badania i porady oraz opracowywanie i stosowanie różnych traktatów i protokołów.

Międzynarodowy Komitet Kontroli Środków Odurzających (INCB). INCB jest niezależnym i quasi-sądowym organem kontrolnym odpowiedzialnym za wdrażanie międzynarodowych traktatów antynarkotykowych. INCB odgrywa przede wszystkim ważną rolę w monitorowaniu egzekwowania tych traktatów.

Dlaczego to ważne?

Możesz zapytać, dlaczego jest to teraz takie ważne. Cóż, w tej chwili marihuana znajduje się na liście I i liście IV Jednolitej Konwencji. Lista I zawiera substancje, które mają właściwości uzależniające i stwarzają poważne ryzyko nadużywania. Lista IV zawiera najbardziej niebezpieczne substancje, które znajdują się już na liście I, które są szczególnie szkodliwe i mają niezwykle ograniczoną wartość medyczną lub terapeutyczną. Lista IV jest zatem najcięższą kategorią. Dlatego na przykład konopie indyjskie należą do tej samej kategorii co heroina. Można wiele na ten temat powiedzieć, zwłaszcza biorąc pod uwagę wszystkie ostatnie wydarzenia dotyczące konopi (leczniczych).

W czerwcu 2018 przyszedł komitet ekspertów WHO (ECDD) dla 40e spotkać się na specjalnej sesji, aby ocenić szkodliwy wpływ na zdrowie publiczne i wartość terapeutyczną konopi i substancji związanych z konopiami.

Wierzcie lub nie, ale to było to po raz pierwszy ECDD konopie i substancje związane z konopiami ocenił, czy (ponownie) rozważy przydatność obecnej klasyfikacji w międzynarodowych traktatach antynarkotykowych 1961 i 1971. Jest to oczywiście całkowicie dziwne, ale lepsze późno niż wcale.

Ponownie oceń

ECDD przeprowadziła wstępne oceny konopi indyjskich i substancji pokrewnych i ustaliła, że ​​istnieje wystarczająca ilość nowych informacji naukowych na temat szkód zdrowotnych i wartości terapeutycznej, aby ponownie ocenić i krytycznie przeanalizować następujące substancje:

  • Konopie (chwasty) i żywica konopna (haszysz)
  • Ekstrakty i nalewki z konopi indyjskich (oleje, produkty spożywcze, płyny)
  • Delta-9-Tetrahydrokannabinol (THC)
  • Izomery THC

W czerwcu 2018 r. ECDD przeprowadziło również krytyczną ocenę preparatów uznawanych za czysty kannabidiol (CBD). Na podstawie tej krytycznej oceny ECDD zaleciło, aby preparaty uważane za czysty kannabidiol (CBD) niet być poddane międzynarodowej kontroli narkotyków, ponieważ CBD nie ma właściwości psychoaktywnych i nie oferuje możliwości nadużyć lub uzależnienia.

W lipcu 23 Dyrektor Generalny WHO wysłał list do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Celem tego listu było poinformowanie go o wynikach posiedzenia ECDD w czerwcu 2018, które poświęcone było naukowej ocenie konopi i produktów pokrewnych.

W swoim liście pisze dyrektor generalny od WHO o CBD:

 Z przyjemnością przedstawiam zalecenia ECDD w następujący sposób:

Cannabidiol (CBD)
Komitet zalecił, aby preparaty były uważane za czyste CBD nie powinny być planowane w ramach międzynarodowych konwencji kontroli narkotyków.

Podczas 41e Spotkanie ECDD w listopadzie 2018 przeprowadził następnie krytyczne dyskusje na temat konopi i substancji pokrewnych, w tym THC.

Rozwój

Jest tam MP Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) dość niedawne pytania parlamentarne o tym. Odpowiedzi na te pytania udzielił minister opieki medycznej i sportu pod koniec listopada.

Zalecenia ECDD dotyczące konopi indyjskich, żywicy konopnej i substancji pokrewnych, w tym THC, nie są jeszcze publicznie dostępne. Krytyczna jest ocena ECDD konopi i żywicy konopnej opublikowane.

De następne spotkanie Komisji Środków Odurzających (CND) odbędzie się w marcu 2019 i zapowiada się ekscytujące spotkanie, ponieważ wtedy zostaną omówione zalecenia ECDD i stanie się jasne, czy CND zaleci ECDD w sprawie CBD i konopi indyjskich, żywica konopna i substancje pokrewne, w tym THC, przejmie lub odrzuci.

Poinformujemy Cię, gdy pojawią się zmiany dotyczące zaleceń ECDD dotyczących konopi, żywicy konopnej i substancji pokrewnych, w tym THC, lub klasyfikacji konopi indyjskich zgodnie z międzynarodowymi traktatami antynarkotykowymi.

W międzyczasie, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej kolumny, możesz się do niej zwrócić KH Legal Advice.

 

 

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz

[adrotuj baner="89"]