2020-08-07 کابینې په جنوبي افریقا کې د چرسي شخصي استعمال تنظیم کولو بل تصویب کړ

بیی خوندور! کابینې په جنوبي افریقا کې د چرسي شخصي استعمال تنظیم کولو بل تصویب کړ

کابینې د پارلمان لخوا "د خصوصي استعمال لپاره کینیا" وړاندیز شوی قانون تصویب کړ. دا هغه څه و چې د عدلیې وزیر رونالډ لامولا پریښود ...

لوستل