ټیلرای او اففريا ضمیمه بشپړه شوه: د عاید پراساس د نړۍ ترټولو لوی زیان رسوونکی شرکت رامینځته کوي

د ټیلرای انک شرکت یوځای کول. او افریقا شرکت. راټول شوی: د عوایدو له مخې د نړۍ ترټولو لوی بنګز شرکت

د کاناډا د بانګ شرکتونه ټلري انک. او افریقا شرکت. تیره دوشنبه اعلان وکړ ، د دواړو شرکتونو د سهم لرونکي تصویب وروسته ، بشپړیدل ...

لوستل