Är CBD en säker konsumtion?

Dörren Team Inc.

2022-06-12-Är CBD ett säkert konsumtionsmedel?

Forskarna vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) kan för närvarande inte fastställa säkerheten för cannabidiol (CBD) som ett livsmedel på grund av dataluckor och osäkerhet om potentiella faror förknippade med CBD-intag.

Cannabidiol är ett ämne som kan erhållas från Cannabis sativa L.-växter och även syntetiseras kemiskt. Europeiska kommissionen kan CBD klassificeras som ett nytt livsmedel förutsatt att det uppfyller kraven i EU:s lagstiftning om nya livsmedel. Efter att ha lämnat in ett flertal ansökningar enligt förordningen om nya livsmedel, har kommissionen bett EFSA om dess åsikt om huruvida CBD-konsumtion är säker för människor.

Luckor och osäkerheter i CBD-data

EFSA:s expertpanel för nutrition, nya livsmedel och livsmedelsallergener (NDA) har tagit emot 19 ansökningar om cannabidiol som ett nytt livsmedel, med fler på gång.

NDA-panelens ordförande Prof. Dominique Turck sa: "Vi har identifierat flera faror förknippade med CBD-intag och fastställt att de många dataluckor om dessa hälsoeffekter måste fyllas innan dessa bedömningar kan fortsätta. Det är viktigt att understryka nu att vi inte har dragit slutsatsen att det är osäkert som eller i livsmedel."

Det finns otillräckliga data om effekten på levern, mag-tarmkanalen, det endokrina systemet, nervsystemet och på människors psykologiska välbefinnande. Djurstudier visar på betydande negativa effekter, särskilt med avseende på reproduktion. Det är viktigt att fastställa om dessa effekter även ses hos människor.

Källa: efsa.europe.eu (SV)

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

[adrotate banner="89"]