Det europeiska droglandskapet håller på att förändras

Dörren Team Inc.

Europols narkotikamöte

En nyligen genomförd gemensam analys av Europol och ECNN har avslöjat trender på Europas olagliga narkotikamarknader. Europas roll i internationell narkotikaproduktion och -handel förändras, med ökad aktivitet på kokain- och metamfetaminmarknaderna.

Samarbete mellan kriminella grupper över hela världen medför nya säkerhetshot och marknadsexpansion. En ökning av drogproduktion och smuggling noterades, med latinamerikanska och europeiska kriminella grupper arbetat tillsammans.

Kokain: Den europeiska kokainmarknaden expanderar och når rekordnivåer av tillgänglighet, med bevis på en förändrad roll i den internationella kokainhandeln. Det uppskattade detaljhandelsmarknadsvärdet i EU 2020 var minst 10,5 miljarder euro. Kriminella nätverk med hög risk dominerar människohandel och genererar miljardvinster. Sedan 2017 har kokainbeslagen ökat i Europa.

Expansion av narkotikamarknader

År 2021 beslagtogs rekordhöga 303 ton kokain av EU:s medlemsländer. Belgien, Nederländerna och Spanien är fortfarande de länder som rapporterar det högsta antalet beslag, vilket återspeglar dessa länders betydelse som inkörsport för kokainhandel till Europa. Korruptionen och hoten mot hamnarbetare underlättar smuggling, som sträcker sig till andra delar av det europeiska samhället. Kokainproduktionen blir mer effektiv över hela världen, inklusive i Europa, vilket ger upphov till oro över tillgången på rökbara kokainprodukter.

Samarbete observeras mellan latinamerikanska och europeiska kriminella nätverk inom kokainproduktion. Mexikanska nätverk levererar alltmer kokain till EU, och regionen används som transitpunkt för transporter till länder utanför EU. Europol och DEA ​​har tillsammans släppt en rapport som visar att mexikanska brottslingar är inblandade i EU:s narkotikamarknad.

Cannabismarknaden, som uppskattas till 11,4 miljarder euro årligen, är den största narkotikamarknaden i Europa. Attackerna 2021 nådde ett decennium som högst, med en övergång till mer kraftfulla och mångsidiga produkter. Cannabisens styrka har ökat avsevärt, vilket innebär hälsorisker, och påverkan på miljön har beskrivits som betydande. Samarbetet mellan kriminella nätverk bidrar till säkerhetsrisker, involverar olika transportsätt och leder till våldsamma sammandrabbningar. Cannabishandeln underblåser också korruption och undergräver förvaltningen. Policyförändringar i vissa EU-länder och globalt leder till behovet av övervakning och utvärdering för att förstå deras inverkan på folkhälsan.

Tillväxt av amfetaminhandel

Den europeiska amfetaminmarknaden har stabiliserats på 1,1 miljarder euro per år. Europa är, vid sidan av Mellanöstern, en stor global producent och konsument av amfetamin. Det mesta av amfetamin i EU produceras inhemskt, främst i Nederländerna och Belgien, med kriminella som anpassar sig och använder innovativa produktionsmetoder.

Kriminella nätverk inom amfetaminhandeln är affärsorienterade, samarbetsvilliga och flexibla, missbrukar juridiska strukturer och tar till våld och korruption. För att ta itu med dessa hot föreslås nyckelåtgärder på EU- och medlemsstatsnivå, inklusive: förbättra strategisk intelligens, minska utbudet, öka säkerheten, främja internationellt samarbete, investera i kapacitetsuppbyggnad och stärka policy- och säkerhetsåtgärder.

Källa: Europol.Europa.eu (SV)

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

[adrotate banner="89"]