Amsterdam vill fortfarande delta i ett nationellt kontroversiellt ogräsexperiment

Dörren Team Inc.

cannabis i handen

Amsterdam vill delta i det nationella experimentet för att reglera cannabiskedjan för kaféer, eller ett test för att avgöra om det är möjligt att göra cannabisodling laglig. Det nationella projektet har mött många förseningar under åren, efter att först ha fått majoritetsstöd i parlamentet 2016.

Kommunen utreder vilken stadsdel som ska delta. Kommunen siktar på att utse en stadsdel i maj.

Statligt ogräs i Amsterdam

Borgmästaren, chefen för den lokala polisen och chefen för den lokala åklagarmyndigheten kom i januari överens om att delta i experimentet. Amsterdam har tidigare uttryckt intresse för att delta i rättegång, men detta "visade sig omöjligt på grund av det stora antalet (166) kaféer i staden", enligt kommunen.

Inledningsvis valdes tio kommuner ut att delta i försöket med laglig odling, köp och försäljning av cannabis. – Regeringen förbereder nu att utöka försöket med en elfte kommun. Ändringen av lagen om stängda kafékedjor som gör detta möjligt är för närvarande i representanthuset."

Kommunen sa att de olika stadsdelarnas omfattning och befolkning gör dem "lämpliga" för att delta i experimentet. Amsterdam kommer snart att inleda diskussioner med kafésektorn om eventuellt deltagande. Samråd pågår för närvarande med justitie- och säkerhetsministeriet och ministeriet för hälsa, välfärd och idrott för att ytterligare utarbeta detaljerna.

Källa: NLtimes (SV)

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

[adrotate banner="89"]