Gammalt ogräs i gamla påsar

Dörren Team Inc.

2022-02-10-Gammalt ogräs i gamla påsar

Nederländerna - av Mr. Kaj Hollemans (KH Juridisk Rådgivning) (kolumner Khla)

Enligt den drogparagraf i det nya koalitionsavtalet med angivande av att "experimenten baserade på experimentlagen för slutna kafékedjor kommer att fortsätta och utökas till att omfatta en stor stad" och att regeringens ställningstagande till utvärderingsrapporten kommer att skickas till husen redan 2024 "med resultatet av den experiment leder” Jag hoppas bara att det under Rutte IV skulle blåsa en annan vind när det gäller politiken kring odling av (medicinsk) cannabis och coffee shops. Det hoppet inspirerades delvis av att VWS nya minister Ernst Kuipers sitter i regeringen på uppdrag av D66, ett parti som är uttalat för att ytterligare reglera cannabisodlingen och legalisera mjuka droger.

Parlamentariska frågor

Två riksdagsledamöter från D66, Wieke Paulusma och Joost Sneller, hade ställt riksdagsfrågor om medicinsk cannabis och otillräcklig politik för sociala behov. Minister Kuipers har nu svarat i dessa riksdagsfrågor. Svaren på dessa riksdagsfrågor är direkt nedslående och bokstavligen desamma som tidigare år. Dessutom är svaren också ofullständiga och innehåller några anmärkningsvärda fel.

"Det är förbjudet att odla cannabis, oavsett syftet med det, i Nederländerna."

Detta påstående är inte korrekt, eftersom odling av cannabis med undantag, till exempel för vetenskapliga ändamål, eller odling av cannabis med licens inom ramen för cannabisexperimentet, är lagligt. Så målet spelar roll.

Dessutom är detta påstående i första hand en bekräftelse på ett politiskt val, där önskemålen från en majoritet av representanthuset ignoreras. 2017 antog representanthuset en ändring van GroenLinks, som möjliggör hemodling av medicinskt ogräs, genom ett undantag för eget medicinskt bruk. Detta ändringsförslag är en del av initiativförslag av parlamentsledamöterna Sneller och Sjoerdsma (båda D66), den stängda kafékedjan Act, som har funnits i senaten sedan 2017.

”Homeodling är inte tillåten. Oavsett om man odlar cannabis för rekreations- eller medicinska ändamål är det förbjudet enligt lag att odla cannabis."

”Strikta villkor är knutna till att bevilja undantag för odling av medicinsk cannabis. Den som vill vara berättigad till undantag från opiumlagen måste uppfylla dessa villkor. Dessa villkor kan inte uppfyllas vid hemodling för medicinskt bruk.”

Enligt minister Kuipers är det inte möjligt att bevilja opiumdispens för hemmaodling av cannabis, oavsett om cannabis odlas för rekreationsbruk eller för medicinska ändamål. Detta är slående, särskilt när man betänker att hemodling av medicinsk cannabis verkligen är möjlig med en enkel ändring av opiumlagen. Jag skulle vilja råda ministern att ta en ordentlig titt på det ändring av GroenLinks från februari 2017. Detta förslag har stöd av majoriteten av representanthuset, så han kan lätt anta det i opiumlagen.

Rocka hårt

”Det finns en god anledning till att hemmaodling av cannabis är förbjudet. För odlaren och kvarteret där odlingen sker finns det en potentiell fara för bland annat brand, översvämning, grundvattenföroreningar, luktstörningar, stöld av el och skador på bostäder. Därför kan brottsliga, administrativa och civilrättsliga åtgärder även vidtas mot hemodlare av Åklagarmyndigheten, en borgmästare respektive hyresvärdar.”

Med detta svar tar inte D66:s hälso-, välfärds- och idrottsminister på något sätt hänsyn till de små hemmaodlarna som odlar några växter för eget bruk. Utan hinder av någon kunskap utgår tydligen policyavdelningen på ministeriet för hälsa, välfärd och idrott att hemmaodling främst handlar om stora illegala odlare som utgör en fara för deras miljö och samhälle. Kraftfulla åtgärder måste vidtas mot detta, särskilt av lokala administratörer, enligt ministern.

”Med stöd av artikel 13b i opiumlagen har borgmästaren befogenhet att vidta åtgärder när narkotika säljs, levereras eller tillhandahålls eller finns i bostäder eller lokaler eller på tillhörande fastighet eller när föremål eller ämnen påträffas som är avsedda för beredning eller odling av läkemedel. Med iakttagande av proportionalitets- och subsidiaritetskraven kan borgmästaren meddela varning, förelägga vitesföreläggande eller stänga en byggnad eller tillhörande fastighet genom administrativt tvång.”

Sålänge forskare från State University Groningen och välkända rättskommentatorer, som t.ex Folkert Jensma (NRC) tror att detta går för långt. Sedan bidragsaffären har statsrådet också börjat titta närmare på borgmästarnas tillämpning av administrativa åtgärder. I ett färskt uttalande från och med början av februari 2022 kommer Förvaltningsjurisdiktionsavdelningen fram till att det från och med nu ska bedömas om ett beslut som fattas av regeringen inte oproportionerligt skadar medborgarna.

Är borgmästarens beslut att stänga ett hus, till exempel för att det odlas cannabis där hemma, proportionerligt mot det mål som regeringen tänker uppnå med detta? Står konsekvenserna av ett sådant beslut i rimlig proportion till det intresse som det tjänar? Det är viktiga frågor som måste besvaras från och med nu, innan en borgmästare kan besluta sig för att vidta långtgående åtgärder som att stänga ett hus. Tydligen hade ministern för hälso-, välfärd och idrott missat detta banbrytande beslut av statsrådet.

risker

”Hälsorisker kan också vara förknippade med användning av icke-medicinsk cannabis för medicinskt bruk. Hemodlad eller kaféköpt cannabis saknar i allmänhet en standardiserad och analyserad kvalitet. Det gör att ingredienserna skiljer sig åt per plan och per skörd och därför inte kan doseras, vilket är fallet med ett läkemedel. Dessutom används ofta skadliga ämnen, som bekämpningsmedel. Cannabis som odlas hemma eller odlas i kaféet kontrolleras inte för svamp.”

För det första är ingen bekant med cannabis som odlas på ett kafé. Detta är omöjligt, särskilt med tanke på polisens strikta och regelbundna kontroller av kaféer. För det andra, cannabis som odlas hemma eller köpt på ett kafé "har i allmänhet inte en standardiserad och analyserad kvalitet" eftersom det enligt opiumlagen är förbjudet att testa denna cannabis (eller låta testa den) i ett laboratorium.

Cannabis är den mest sålda mjukdrogen i Nederländerna. Det är dock oklart vad det innehåller och hur många aktiva substanser det innehåller. Det skulle vara mer meningsfullt att även tolerera att kaféer testar ogräs, så att konsumenterna vet vad som finns i den och vad de köper. Denna otrygga situation, som enligt social- och idrottsministern till och med innebär hälsorisker, är ett politiskt val. Ministern har möjlighet att ändra policyn, till exempel genom att ändra opiumlagen eller genom att tillåta kaféer att låta testa ogräset som säljs av dem i ett laboratorium. Det skulle vara ett bra första steg mot det ytterligare reglering av cannabisodlingen och legaliseringen av lätta droger och därmed exakt i linje med vad D66 syftar till att uppnå.

Slutsats

Det är oerhört olyckligt att D66:s nya minister för hälsa, välfärd och idrott inte förespråkar en annan politik när det gäller hemodlad cannabis och cannabistestning av kaféer, utan istället håller sig till de senaste årens stela linje. På så sätt kommer vi inte längre.

Förhoppningen jag hade om att en annan vind skulle blåsa under Rutte IV när det kommer till politik för odling av (medicinsk) cannabis och kaféer har brustit med dessa svar. Där även ett land som Tyskland nu anser att legalisering av cannabis är bättre än att fortsätta den nuvarande repressiva politiken, eftersom "legalisering kan kontrollera kvaliteten på cannabis, förhindra föroreningar och skydda minderåriga bättre", upprepar minister Kuipers duon Donner och Opsteltens största hits. Odling är förbjuden! Den (medicinska) hemodlingen är inte tillåten! Cannabis utgör hälsorisker! Agera hårt!

Istället för att uttala tomma fraser och upprepa sina berömda föregångares repressiva mantran, borde minister Kuipers bättre bekanta sig med sitt eget partis ståndpunkter och fördjupa sig i husets och samhällets önskemål när det kommer till cannabis. Även andra val är möjliga inom ramen för den nuvarande narkotikapolitiken. Detta kräver politiskt mod och skarpsinne. På grundval av dessa svar drar jag slutsatsen att minister Kuipers för närvarande saknar båda.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

[adrotate banner="89"]