Livshotande ecstasy-piller i omlopp

Dörren Team Inc.

stor-elev-extas

Det holländska Trimbos-institutet varnar för att mycket farliga ecstasy-piller som innehåller en så hög dos MDMA nyligen har blivit tillgängliga att människor kan dö av dem. På grund av faran skickar Trimbosinstitutet en så kallad Red Alert, vilket är mycket exceptionellt.

De långsträckta ljusfärgade guldpillerna med Audi-logotypen innehåller mer än 300 milligram MDMA. I genomsnitt extaspiller, den mängden är cirka 136 milligram MDMA, vilket redan är i överkant enligt Trimbos.

Red Alert av XTC

Det är högst exceptionellt att Trimbos skickar ut en Red Alert för att nå så många människor som möjligt. Den höga dosen av MDMA i dessa piller kan orsaka mycket skada och på så sätt hoppas institutet att skadan ska begränsas. Det är känt att läkemedlet kan leda till allvarlig överhettning och uttorkning, vilket resulterar i organsvikt.

Om åtgärder inte vidtas snabbt, genom kylning, är processen oåterkallelig och människor kommer att dö.
Trimbos ber folk att låta testa pillren anonymt och att dela resultaten med sin återförsäljare, så att pillret tas bort från marknaden så snabbt som möjligt.

Källa: NU.nl (FÖDD)

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

[adrotate banner="89"]