skip to Main Content
Menu
Internationale Ontwikkelingen Rond CBD En Cannabis

Internationale ontwikkelingen rond CBD en cannabis

Bericht Series: Column - mr. Kaj Hollemans (KHLA)

Door: mr. Kaj Hollemans, KH Legal Advice

Als het over internationaal drugsbeleid gaat, dan zijn een paar organisaties heel belangrijk. Al deze organisaties maken onderdeel uit van de Verenigde Naties (VN).

De World Health Organization (WHO). Dit agentschap van de VN is opgericht in 1948 en heeft tot doel het verbeteren van de gezondheid van de wereldbevolking. De WHO heeft verschillende deskundigencommissies, waaronder de Expert Committee on Drug Dependence (ECDD). De ECDD wordt gevormd door een onafhankelijke groep van deskundigen op het gebied van drugs en medicijnen. De ECDD kan verschillende beoordelingen uitvoeren; een voorlopige beoordeling en een kritische beoordeling. Aan de hand van deze beoordelingen kan de ECDD via de WHO aanbevelingen doen over de classificering van drugs binnen de internationale drugsverdragen.

De Commission on Narcotic Drugs (CND). De CND is opgericht in 1946 om de VN te helpen bij het toezicht op de toepassing van de internationale drugsverdragen, zoals het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen uit 1961. Het Enkelvoudig Verdrag ligt, samen met Verdrag inzake psychotrope stoffen uit 1971, ten grondslag aan de Nederlandse Opiumwet. De Commission on Narcotic Drugs (CND) is het bestuursorgaan van de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). De UNODC is opgericht om de VN bij te staan in de strijd tegen drugs, criminaliteit, internationaal terrorisme en corruptie. Dat doen ze door middel van onderzoek en advies en het opstellen en toepassen van diverse verdragen en protocollen.

De International Narcotics Control Board (INCB). De INCB is het onafhankelijke en quasi-rechterlijke controleorgaan dat belast is met de uitvoering van de internationale drugsverdragen. De INCB speelt vooral een belangrijke rol bij het toezicht op de handhaving van deze verdragen.

Waarom is dit belangrijk?

Waarom is dit nu zo belangrijk, vraagt u zich wellicht af. Welnu, op dit moment staat cannabis op lijst I en op lijst IV van het Enkelvoudig Verdrag. Op lijst I staan de stoffen die verslavende eigenschappen hebben, met een ernstig risico op misbruik. Op lijst IV staan de meest gevaarlijke stoffen, die al op lijst I staan, die bijzonder schadelijk zijn en een uiterst beperkte medische of therapeutische waarde hebben. Lijst IV is dus de zwaarste categorie. Cannabis valt dus onder dezelfde categorie als bijvoorbeeld heroïne. Daar valt nogal wat op af te dingen, zeker gezien alle recente ontwikkelingen rond (medicinale) cannabis.

In juni 2018 kwam de deskundigencommissie van de WHO (ECDD) voor de 40e keer bijeen in een speciale sessie om de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en de therapeutische waarde van cannabis en aan cannabis verwante stoffen te evalueren.

Geloof het of niet, maar dit was de eerste keer dat de ECDD cannabis en aan cannabis verwante stoffen heeft beoordeeld om de geschiktheid van de huidige classificering binnen de internationale drugsverdragen van 1961 en 1971 te (her)overwegen. Dat is natuurlijk compleet bizar, maar beter laat dan helemaal niet.

Opnieuw evalueren

De ECDD heeft voorlopige beoordelingen uitgevoerd over cannabis en aanverwante stoffen ​​en vastgesteld dat er voldoende nieuwe wetenschappelijke informatie over de gezondheidsschade en therapeutische waarde bestaat om de volgende stoffen opnieuw te evalueren en te onderwerpen aan een kritische beoordeling:

  • Cannabis (wiet) en cannabishars (hasj)
  • Extracten en tincturen van cannabis (oliën, eetwaren, vloeistoffen)
  • Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)
  • Isomeren van THC

In juni 2018 heeft de ECDD ook een kritische beoordeling uitgevoerd van preparaten die worden beschouwd als pure cannabidiol (CBD). Op grond van deze kritische beoordeling heeft de ECDD de aanbeveling gedaan dat preparaten die als zuiver cannabidiol (CBD) worden beschouwd niet onder internationale drugscontrole moeten worden geplaatst, omdat CBD geen psychoactieve eigenschappen heeft en geen mogelijkheden biedt voor misbruik of afhankelijkheid.

Op 23 juli stuurde de directeur-generaal van WHO een brief naar de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Het doel van deze brief was om hem te informeren over de uitkomst van de vergadering van de ECDD in juni 2018, die was gewijd aan de wetenschappelijke beoordeling van cannabis en aanverwante producten.

In zijn brief schrijft de directeur-generaal van WHO het volgende over CBD:

 I am pleased to submit the recommendations of the ECDD as follows:

Cannabidiol (CBD)
The Committee recommended that preparations considered to be pure CBD should not be scheduled within the International Drug Control Conventions.

Tijdens de 41e bijeenkomst van de ECDD in november 2018 zijn vervolgens kritische besprekingen gevoerd over cannabis en aanverwante stoffen, waaronder THC.

Ontwikkelingen

Kamerlid Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) heeft daar vrij recent Kamervragen over gesteld. Deze vragen zijn eind november beantwoord door de minister voor Medische Zorg en Sport.

De aanbevelingen van de ECDD over cannabis, cannabishars en aanverwante stoffen, waaronder THC, zijn helaas nog niet openbaar. Wel is de kritische beoordeling van de ECDD over cannabis en cannabishars gepubliceerd.

De eerstvolgende vergadering van de Commission on Narcotic Drugs (CND) zal plaatsvinden in maart 2019 en dat belooft een spannende vergadering te worden, want dan worden de aanbevelingen van de ECDD besproken en zal duidelijk worden of de CND de aanbevelingen van de ECDD over CBD en over cannabis, cannabishars en aanverwante stoffen, waaronder THC, zal overnemen of zal verwerpen.

Zodra er ontwikkelingen zijn over de aanbevelingen van de ECDD over cannabis, cannabishars en aanverwante stoffen, waaronder THC, of over de classificering van cannabis onder de internationale drugsverdragen, dan zullen wij u daarover berichten.

Mocht u in de tussentijd vragen hebben naar aanleiding van deze column, dan kunt u zich wenden tot KH Legal Advice.

 

 

Hennepolie.nl - Hennepolie en CBD olie producten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top