skip to Main Content
Menu
Vezelhennep Is Geen Wiet

Vezelhennep is geen wiet

Bericht Series: Column - mr. Kaj Hollemans (KHLA)

Door mr. Kaj Hollemans, KH Legal Advice.

Cannabisplanten bevatten ongeveer 70 verschillende cannabinoïden. De bekendste cannabinoïden zijn THC (tetrahydrocannabinol) en CBD (cannabidiol).

THC staat bekend om zijn psychoactieve werking, waardoor men euforische gevoelens (high) ervaart. CBD heeft geen psychoactieve werking. CBD zorgt juist voor de kalmerende voordelen van cannabis zonder dat je er high wordt. Het middel heeft goede toepassingsmogelijkheden op het gebied van de geneeskunde. Onderzoek toont aan dat CBD een ontstekingsremmende, zenuwbeschermende en spierontspannende werking kan hebben. Uit een aantal studies is gebleken dat CBD helpt tegen epileptische aanvallen. Ook zou het angst remmen en helpen tegen misselijkheid.

In tegenstelling tot THC staat CBD niet op een van de lijsten van de Opiumwet, maar de hennepplant, waaruit CBD wordt gewonnen, valt wel onder de werking van de Opiumwet.

Teelt

De Opiumwet verbiedt alle teelt van hennep, tenzij je een ontheffing hebt voor wetenschappelijk onderzoek naar de geneeskundige werking van hennep of voor de productie van geneesmiddelen.
Daarnaast bevat artikel 12 van het Opiumwetbesluit een uitzondering voor de teelt van vezelhennep, onder de voorwaarde dat de teelt “kennelijk bestemd is voor de winning van vezel of de vermeerdering van zaad voor de productie van vezelhennep, met dien verstande dat de uitzondering van het verbod op het telen van hennep slechts geldt voor zover de teelt plaatsvindt in de volle grond en in de open lucht.”

De teelt van hennep voor ieder ander doel is verboden. Als hennep, geteeld in de volle grond en in de open lucht, niet “kennelijk bestemd is voor de winning van vezel of de vermeerdering van zaad voor de productie van vezelhennep” maar voor andere doeleinden (bijvoorbeeld voor de productie van CBD) dan geldt de uitzondering van artikel 12 van het Opiumwetbesluit niet.

Aanwezig hebben

Het Hof Den Haag oordeelde in februari 2017 dat men geen (restanten van) vezelhennep aanwezig mag hebben als deze niet worden gebruikt voor het maken van vezels of voor het vermeerderen van zaad ten behoeve van de teelt van vezelhennep. Volgens het Hof Den Haag mogen (restanten van) vezelhennep niet worden gebruikt om CBD olie van te maken. Het aanwezig hebben van deze henneprestanten is strafbaar. Onlangs heeft de Hoge Raad deze uitspraak bevestigd.

Op grond van de totstandkomingsgeschiedenis van het Opiumwetbesluit moet worden aangenomen dat de uitzondering van artikel 12 Opiumwetbesluit ook geldt ten aanzien van het aanwezig hebben van hennep, indien en voor zover die gedraging onlosmakelijk verbonden is met het productieproces van vezelhennep en ook aan de overige eisen van artikel 12 Opiumwetbesluit is voldaan.

Volgens de Hoge Raad is het bezit van vezelhennep verboden als je iets anders van plan bent dan het produceren van vezels of zaden. Zodra iemand CBD olie wil maken van vezelhennep, dan wordt het aanwezig hebben van vezelhennep gezien als een overtreding van de Opiumwet.

Welbeschouwd slaat dit natuurlijk helemaal nergens op. Op grond van Europese regelgeving is de teelt van vezelhennep met een maximum percentage van 0,2% THC gewoon toegestaan. Ook advocaat Maurice Veldman is zeer verontwaardigd over deze uitspraak van de Hoge Raad en pleit voor een drastische modernisering van de Opiumwet.

Wijziging Opiumwet

In januari 2018 bleek uit documenten die openbaar zijn gemaakt naar aanleiding van een Wob-verzoek dat er binnen het ministerie van VWS vanaf begin 2017 wordt nagedacht over een wijziging van de Opiumwet om aan deze idiote situatie een einde te maken.

“De (huidige) situatie is dat het product CBD(olie) niet verboden is, maar het proces om het te produceren wel. Om deze tegenstrijdigheid op te lossen is een wijziging van de Opiumwet nodig.” aldus een beleidsjurist van het ministerie van VWS. Daarna is het stil gebleven. Wanneer het ministerie van VWS hier iets mee gaat doen, is onbekend. Terwijl de oplossing toch voor de hand ligt. De in artikel 12 van het Opiumwetbesluit genoemde uitzondering voor de teelt van vezelhennep kan eenvoudig worden uitgebreid, zodat de productie van CBD(olie) ook is toegestaan. Of, nog beter, haal vezelhennep met minder dan 0,3% THC gewoon uit de Opiumwet.

Uit rapporten van het Trimbos-instituut blijkt immers dat er geen enkele aanleiding is om CBD op een van de lijsten van de Opiumwet te plaatsen, omdat CBD geen psychoactieve werking heeft en omdat er geen gezondheidsincidenten zijn gemeld.

Verenigde Staten

Steeds meer bedrijven in de VS voegen tegenwoordig CBD toe aan hun producten. Of het nu gaat om koffie, cocktails, lotion of hondensnoepjes, steeds meer producten bevatten CBD. Ze zijn mateloos populair. Moeders en zelfs huisdieren experimenteren ermee.

Dit is toegestaan, nu in december 2018 de nieuwe “Farm Bill” van kracht is geworden. Deze wet heeft de teelt van vezelhennep (onder bepaalde voorwaarden) gelegaliseerd, waaronder de teelt van planten die worden gebruikt voor de productie van CBD olie.

In de “Farm Bill” wordt vezelhennep gedefinieerd als cannabisplanten met minder dan 0,3% THC. Deze vezelhennep valt niet meer onder de Controlled Substances Act (de Amerikaanse Opiumwet).

De “Farm Bill” zorgt er voor dat iedere cannabinoïde die wordt afgeleid van vezelhennep legaal is, onder de voorwaarde dat de vezelhennep is geteeld door een vergunde teler met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Dat betekent dat de productie van CBD olie in de VS is toegestaan, mits wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Dat is heel wat anders dan de situatie in Nederland, waarbij de productie van CBD olie is verboden, vanwege een verbod op het aanwezig hebben van vezelhennep die geen psychoactieve werking heeft en op geen enkele manier schadelijk is voor de gezondheid en de samenleving. Dit is wederom een flagrant voorbeeld dat Nederland hopeloos achterloopt bij de internationale ontwikkelingen op dit gebied.

Dit bericht heeft 1 reactie
  1. God morgon, min man har metastatisk prostatacancer, han hade ont och hade problem med att urinera. Jag hörde om läkande krafter hos RSO-cannabisolja och bestämde mig för att prova det. Min man började ta medicinen enligt doseringsreceptet som fästs vid cannabisoljan och på bara tre veckor efter att jag tog medicinen, blir min man botad. Allt tack till Rick Simpson

    Med vänliga hälsningar,
    Bert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top