skip to Main Content
Menu
De Wietproef Op De Som

De wietproef op de som

Bericht Series: Column - mr. Kaj Hollemans (KHLA)

Door mr. Kaj Hollemans, KH Legal Advice (@KHLA2014)

Tot 10 juni 2019 kunnen gemeenten zich aanmelden voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen, beter bekend als de wietproef. Waar gemeenten aanvankelijk enthousiast waren over het experiment en in de rij stonden om mee te mogen doen, haken inmiddels steeds meer gemeenten af voor deelname aan de wietproef. De burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Den Bosch, Zwolle, Kampen, Harderwijk, Apeldoorn en Hilversum hebben laten weten dat ze niet mee willen doen aan het experiment.

En in de gemeenten die hebben aangegeven dat ze wel mee willen doen aan het experiment, zoals Breda, Leiden, Groningen, Zutphen en Deventer, liggen de lokale coffeeshophouders dwars, vanwege grote problemen met de uitvoerbaarheid van het experiment en de door het Rijk gestelde voorwaarden. Daardoor zijn sommige gemeenten weer gaan twijfelen over deelname aan het experiment. Ze willen nu alleen nog meedoen als het Rijk garant staat voor de eventuele financiële en juridische risico’s.

Inmiddels heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid aangegeven dat de termijn voor gemeenten om zich aan te melden voor deelname aan het experiment mogelijk wordt verlengd, omdat er nog Kamervragen over de wietproef beantwoord moeten worden en er wellicht nog een debat volgt.

Kamervragen

Op 29 april 2019 heeft de Tweede Kamer inderdaad schriftelijke vragen gesteld over het ontwerpbesluit houdende regels over het experiment met een gesloten coffeeshopketen. Deze vragen moeten nog beantwoord worden door het kabinet. Als de beantwoording van deze vragen in dezelfde lijn ligt als de antwoorden op de schriftelijke vragen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen van 15 mei 2019 dan kan het nog een pittig debat worden. De Eerste Kamer was namelijk niet tevreden met de beantwoording van de schriftelijke vragen en heeft de behandeling van het wetsvoorstel uitgesteld, vanwege de behoefte aan een tweede ronde in de schriftelijke voorbereiding. De datum van inbreng voor het nader voorlopig verslag is bepaald op 25 juni 2019. Dat betekent in ieder geval dat het wetsvoorstel niet voor het zomerreces zal worden behandeld in de Eerste Kamer. Hierdoor loopt het experiment mogelijk extra vertraging op.

WODC

Op 15 mei 2019 stuurde het kabinet ook een brief aan de Eerste Kamer, waarin staat dat het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum, beter bekend als het WODC, betrokken zal worden bij het onderzoek naar de wietproef. Het WODC kwam in 2018 in opspraak nadat Nieuwsuur had aangetoond dat er sprake was van onbehoorlijke beïnvloeding vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Verschillende rapporten van het WODC over softdrugsbeleid waren onder druk van beleidsambtenaren aangepast, zowel qua vraagstelling als qua inhoud. En precies dat onderzoeksinstituut krijgt nu opnieuw een rol toebedeeld bij het onderzoek naar de wietproef. Je houdt het niet voor mogelijk.

Opzet

Recent merkte iemand op dat de wietproef van minister Grapperhaus bewust zo is opgezet dat ‘ie wel moet mislukken. Elk van de betrokkenen weet dit, maar niemand durft het hardop te zeggen.

Nu ben ik zelf niet (direct) betrokken bij het experiment, maar ik durf het wel hardop te zeggen: in deze opzet is de wietproef inderdaad gedoemd tot mislukken. Binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn ze buitengewoon bedreven in deze vorm van (strafrechtelijk) opzet. Daar betekent opzet: “een op handelen of nalaten gerichte wil; oogmerk, bedoeling.” Als je de opzet van de wietproef in deze context beziet wordt alles ineens een stuk duidelijker. Alles is erop gericht om het experiment niet te laten slagen. Het is de bedoeling dat het experiment mislukt. Het kabinet steekt ontzettend veel tijd en energie in het verzinnen van voorwaarden waar niet of nauwelijks aan kan worden voldaan en probeert daarmee de wietproef te ondermijnen. Dat is exact wat er nu gebeurt, als we de wietproef op de som nemen. Als de overheid de gezondheid van burgers wil beschermen en een vuist wil maken tegen de georganiseerde criminaliteit, dan moet het kabinet óf de wietproef serieus nemen óf stoppen met dit experiment. Anders is het alleen maar tijdverspilling. Daar schiet niemand wat mee op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top