skip to Main Content
Menu
Viva La Revolución! Neem Een Voorbeeld Aan Mexico.

Viva la Revolución! Neem een voorbeeld aan Mexico.

Bericht Series: Column - mr. Kaj Hollemans (KHLA)

Door mr. Kaj Hollemans, KH Legal Advice.

Na Uruguay en Canada wil nu ook Mexico de teelt en het recreatieve gebruik van cannabis legaliseren. De nieuwe regering heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend. Als deze wet wordt aangenomen door het Mexicaanse parlement, is cannabis legaal in Mexico. Bedrijven mogen dan cannabis telen en verkopen. Ook particulieren mogen dan cannabis telen voor privégebruik. Ze moeten zich wel registreren, ze mogen niet meer dan 20 planten hebben en ze mogen maximaal 480 gram per jaar produceren.

Mexico is de op één na grootste economie van Latijns-Amerika en een van de belangrijkste toegangspoorten tot de Verenigde Staten vanwege de geografische ligging. Tijdens de Amerikaanse drooglegging in de jaren twintig van de vorige eeuw werd er vooral alcohol gesmokkeld. Daarna is de aandacht verschoven naar drugs. Inmiddels is Mexico een van de grootste producenten van cannabis, heroïne en synthetische drugs (methamfetamine) en fungeert het land als tussenstation voor de cocaïnehandel.

De afgelopen 12 jaar werd Mexico geteisterd door een drugsoorlog, met tienduizenden doden, nietsontziende drugskartels en enorme corruptie tot gevolg. Door de teelt en het recreatieve gebruik van cannabis te legaliseren hoopt de nieuwe Mexicaanse regering een einde te maken aan het excessieve geweld.

Volgens de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Olga Sanchez, gaat het huidige cannabisverbod uit van de verkeerde veronderstelling dat het probleem van drugs moet worden aangepakt vanuit strafrechtelijk oogpunt. “Het cannabisverbod draagt juist bij aan misdaad en geweld”, aldus het wetsvoorstel. “In 12 jaar oorlog tegen de drugskartels zijn er 235.000 doden gevallen.”

Uruguay
Het Mexicaanse wetsvoorstel heeft veel overeenkomsten met wetgeving die enkele jaren geleden in Uruguay is aangenomen. Toen ik nog bij het ministerie van VWS werkte, ben ik in 2011 benaderd door de ambassade van Uruguay met het verzoek of ik wilde praten met een vertegenwoordiging van het parlement, die belast was met het voorbereiden van wetgeving om de teelt en het gebruik van cannabis te legaliseren. We hebben vervolgens uitgebreid gesproken over de voor- en nadelen van legalisering van drugs en over de vraag of legalisering van cannabis kon bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid en het verminderen van de aan drugs gerelateerde criminaliteit.

Uiteindelijk heeft Uruguay in 2013 als eerste land ter wereld een wet aangenomen waarmee de teelt en het recreatieve gebruik van cannabis werd gelegaliseerd. Sindsdien is de criminaliteit in Uruguay aanzienlijk gedaald, dus de legalisering van cannabis heeft het beoogde effect gehad.

Qua teelt en distributie loopt het echter een stuk minder soepel in Uruguay. Net als in Mexico mogen particulieren zelf cannabis telen voor privégebruik. Per huishouden maximaal 6 planten, met een maximale oogst van 480 gram per jaar. Daarnaast zijn er “social cannabis clubs” waar leden samen tot maximaal 99 planten mogen telen.

Uruguay heeft de commerciële verkoop van cannabis heel voorzichtig vrijgegeven. Cannabis mag alleen worden verkocht in de apotheek, maar tot nu toe wordt cannabis slechts aangeboden in 14 apotheken. Dat komt (opvallend genoeg) vooral door de invloed van Amerikaanse banken.

Omdat de economie van Uruguay afhankelijk is van de dollar, hebben de meeste apotheken een bankrekening bij een Amerikaanse bank. Volgens de Amerikaanse wetgeving mogen deze banken geen rekeningen aanbieden die verband houden met de vervaardiging, invoer, verkoop of distributie van drugs. Sommige banken hebben apothekers gewaarschuwd dat hun rekeningen worden gesloten zodra zij cannabis gaan verkopen.

Apothekers moeten dus hun toevlucht nemen tot transacties waarbij alleen contant geld wordt gebruikt. Dit is vergelijkbaar met de situatie in Amerikaanse staten, zoals Colorado en Washington. Ook heeft Uruguay slechts twee leveranciers, die geautoriseerd zijn om de apotheken te bevoorraden.

Maar toch. Ondanks alle opstartproblemen en barrières wordt de grootste aanjager van de oorlog tegen drugs, de Verenigde Staten, straks omringd door landen waar het legaal is om cannabis te telen en te gebruiken. Het kan verkeren.

Experiment
In tegenstelling tot Uruguay, Canada en Mexico gaat Nederland de teelt en het recreatieve gebruik van cannabis (nog) niet legaliseren. Er komt slechts een experiment met gereguleerde wietteelt. Het experiment heeft alleen betrekking op de verkoop van cannabis die is geteeld door telers die zijn aangewezen door de Staat in daartoe aangewezen coffeeshops in maximaal 10 gemeenten. Het experiment voorziet niet in de mogelijkheid dat particulieren zelf cannabis mogen telen. Het experiment biedt geen enkele ruimte voor productinnovatie op het gebied van extracten of eetwaren. En het experiment houdt geen rekening met recente innovaties op het gebied van de teelt van cannabis, waarmee Nederland zich zou kunnen onderscheiden ten opzichte van andere landen.

Er valt van alles aan te merken op de opzet van het experiment, zo blijkt uit de meer dan 50 reacties op de internetconsultatie over het Besluit Experiment gesloten coffeeshopketen, waaronder ook de reactie van KH Legal Advice.

In deze reactie heeft KH Legal Advice aangegeven dat het veel beter zou zijn om gedurende het experiment de cannabis van de door de Staat aangewezen telers geleidelijk toe te voegen aan het assortiment van de coffeeshops in de deelnemende gemeenten. Op die manier bied je consumenten de keuze en bied je coffeeshops de ruimte. Een geleidelijke overgang zou een stuk logischer zijn en tevens een oplossing bieden voor de gesignaleerde problemen.

KH Legal Advice voorgesteld om de teeltcyclus van cannabis veel efficiënter op elkaar aan te laten sluiten

KH Legal Advice heeft voorgesteld om de teeltcyclus van cannabis veel efficiënter op elkaar aan te laten sluiten.

Daarnaast heeft KH Legal Advice voorgesteld om de teeltcyclus van cannabis veel efficiënter op elkaar aan te laten sluiten, hetgeen telers de mogelijkheid biedt de kwaliteit te verbeteren, de kosten en de risico’s te minimaliseren en de productiecapaciteit te verhogen.

Tevens heeft KH Legal Advice aangegeven dat de overheid vooraf met de Nederlandse banken moet gaan praten om ervoor te zorgen dat deelname aan het experiment niet wordt beschouwd als illegaal en onwenselijk. Als nu het C-woord valt, zelfs al gaat het om een legale toepassing, krijgen ondernemers niet eens een IBAN-nummer. Ook krijgen ondernemers geen enkele vorm van financiering. Afspraken over financiering van andere projecten kunnen zelfs onder druk komen te staan. Een situatie zoals die is ontstaan in Uruguay en in de staten Colorado en Washington, waarbij ondernemers hun toevlucht moeten nemen tot transacties waarbij alleen contant geld wordt gebruikt, is onwenselijk en moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Debat
In de derde week van 2019 (14 tot 18 januari) vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over het wetsvoorstel experiment gesloten coffeeshopketen.

Ik hoop echt dat de betrokken ministers en de Kamerleden de aanbevelingen en adviezen uit de internetconsultatie ter harte nemen en dat het experiment alsnog wordt aangepast, zodat het een kans van slagen heeft.

Ons land mag dan internationaal bekend staan als gidsland voor doelmatig en effectief drugsbeleid, toch slaagt Nederland er maar niet in om wetgeving aan te nemen waarmee de teelt en het recreatieve gebruik van cannabis wordt gelegaliseerd. In plaats daarvan worden we afgescheept met een experiment waar niemand op zit te wachten en blijft onze minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, tegen beter weten in volhouden dat het probleem van drugs moet worden aangepakt vanuit strafrechtelijk oogpunt. Het kan ook anders. Neem een voorbeeld aan Mexico. Viva la Revolución!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top