skip to Main Content
Menu
Wat Is Ondermijning En Hoe Pakken We Het Aan?

Wat is ondermijning en hoe pakken we het aan?

Spread the love ✌🏼

Ondermijning is een begrip wat je steeds vaker tegenkomt. Maar waar staat ondermijning eigenlijk voor en hoe gaan politie en justitie hiermee om?

Criminaliteit, drugshandel en ondermijning gaan hand in hand. Ondermijning is eigenlijk de inmenging van de onderwereld, illegale praktijken, met de legale zaken in de bovenwereld. Alle louche zaken kun je beschouwen als ondermijning. Het is een groot maatschappelijk probleem waarin politie en justitie de illegale geldstromen en netwerken najagen op zoek naar criminele activiteiten die aan de oppervlakte komen.

Ondermijnende criminaliteit

Het raakt ons allemaal: ondermijnende criminaliteit. Het gaat om afpersingen van mensen op essentiële posities om de besluitvorming te beïnvloeden, drugsdumpingen, criminele activiteiten in woonwijken, mensenhandel, gedwongen prostitutie, de buurman die wiet verbouwt in zijn schuur achter het huis waarbij een woningbrand op de loer ligt, bedreiging van wethouders, burgemeesters en makelaars. Noem het maar op. De voorbeelden zijn legio. Op deze manier wordt de maatschappij negatief beïnvloed en groeit het gevoel van onveiligheid. Normen vervagen. De boven- en onderwereld raken in elkaar verweven.

Legaal wordt illegaal

Onder ondermijning vallen ook zaken waarbij criminelen gebruik maken van de overheid om op het eerste oog legale activiteiten te ontplooien. Ze vragen bijvoorbeeld een licentie, vergunning of subsidie aan voor een legale business, maar gebruiken die specifieke activiteit om geld wit te wassen. De overheid faciliteert op die manier ongewild de criminaliteit. Gevaarlijke ontwikkelingen die soms lastig aan het licht te brengen zijn. Follow the money krijgt een hele andere betekenis. Illegale praktijken zijn vaak niet los te zien van legale activiteiten en diensten. Want het illegale circuit en de zwarte handel kunnen niet zonder transport, opslag, vergunningen, licenties, kantoorruimte enzovoorts. Sterker nog de lijn is nog veel dunner. Criminele activiteiten kunnen vaak niet los worden gezien van legale zaken. Dat maakt criminelen afhankelijk van notarissen, administratiekantoren, makelaars en andere ‘facilitators’ die het mogelijk maken om een succesvolle business te runnen.

Opsporingsmethoden en integrale aanpak

Politie en justitie zetten hard in om elke vorm van ondermijning aan te pakken. Een van de manieren om dit te doen is de Wet Bibob. De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.

De overheid trekt samen op in multidisciplinaire teams om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Politie, het Openbaar Ministerie (OM), Belastingdienst en lokaal bestuur. het belangrijkste is om barrières op te werpen om het criminelen zo moeilijk mogelijk te maken. Dit doen overheidspartners door:

  • Criminele netwerken in kaart te brengen;
  • De belangrijkste spelers uit die newerken uit te schakelen;
  • Drugspanden te sluiten;
  • Patserbeleid door luxe auto’s met crimineel geld in beslag te nemen;
  • Jongeren behoeden om in het criminele circuit te belanden;

Honderden miljoenen tegen illegale praktijken

Dat er vol op ondermijnende activiteiten wordt ingezet blijkt wel uit het geld dat het Kabinet uittrekt. In het najaar van 2019 investeerde het Kabinet € 110 miljoen in de aanpak van ondermijning in 2021 gaat dit naar € 141 miljoen om deze vorm van criminaliteit de kop in te drukken. In de jaren daarna zal er zeld 150 miljoen worden uitgetrokken. De kernwoorden zijn oprollen, afpakken en voorkomen. Het Multidisciplinair Interventie Team (MIT) – politie, douane, marechaussee, de FIOD, belastindienst, het OM – moet ervoor zorgen dat netwerken worden blootgelegd en criminele processen keihard aangepakt worden.

Preventieve maatregelen

Voorkomen is beter dan genezen en daarom zijn preventieve maatregelen erg belangrijk. Dat behelst het beschermen en beveiligen van beroepsgroen die zich inzetten voor onze rechtstaat zoals advocaten, rechters en journalisten. Bovendien probeert de overheid te voorkomen dat kwetsbare en kansarme jongeren met bijvoorbeeld een afstand tot de arbeidsmarkt afglijden en in het criminele circuit belanden.

Bronnen o.a. politie.nl en rijksoverheid.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top