skip to Main Content
Menu
Minder Medicinale Cannabis In 2019

Minder medicinale cannabis in 2019

Spread the love ✌🏼

In 2019 werd voor het eerst in jaren minder medicinale cannabis verstrekt door openbare apotheken. Het daalt daarmee voor het eerst sinds 2017 onder de 50.000. Het aandeel van medicinale cannabis op oliebasis komt ongeveer uit op 55 procent van het totaal schrijft de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

In 2017 verstrekten openbare apotheken zo’n 53.000 keer mediwiet. In 2018 was dit ruim 51.000 keer. Dit jaar zakten de cijfers verder en kwamen volgens berekeningen van SFK uit op 48.500. Zal deze daling in 2020 voortzetten of komt er baanbrekend wetenschappelijk onderzoek waarin de werking van medicinale cannabis definitief wordt bevestigd?

De teelt van medicinale wiet valt in Nederland onder het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) dat op haar beurt weer valt onder het ministerie van VWS. Hofleverancier is het megabedrijf Bedrocan, dat volledig voldoet aan de strenge kwaliteitseisen die er worden gesteld aan de productie van medicinale cannabis.

CBD en wietolie

Opvallend is dat cannabis in olievorm vaker wordt gebruikt. In de eerste jaren sinds 2015 nam dit sterk toe. Inmiddels is het cijfer vrij stabiel en blijft hangen op 55 procent. Ook in smart- en webshops is cbd-olie mateloos populair onder de consument, die het gebruikt voor tal van klachten en kwalen. Het grote voordeel van cannabisolie is dat de klant eenvoudig kan innemen en doseren.

Wel moet hier een kanttekening worden gemaakt. Waar cbd-olie vrij verkrijgbaar is en niet onder de Opiumwet valt, is thc-olie of wietolie dat niet. Thc is namelijk in tegenstelling tot cbd een pyscho-actieve stof en valt onder de Opiumwet. In Duitsland wordt mediwiet ook ingezet voor therapeutische doeleinden. In België is dit nog niet wettelijk geregeld, waardoor naar schatting 10 tot 15 procent van de medicinale cannabis is bestemd voor patiënten in België.

Lees meer op sfk.nl (Bron)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top