skip to Main Content
Menu
Van Coke Naar Keta En Van Cannabis Naar Crystal Meth

Van coke naar keta en van cannabis naar crystal meth

Dat de war on drugs hopeloos faalt en miljarden euro’s kost is, wordt pijnlijk duidelijk. Steeds meer politieke partijen, overheden, criminologen en andere organisatie en individuen pleiten daarom voor legalisatie van zowel cannabis als harddrugs. Zeker omdat de georganiseerde misdaad en drugssmokkel alleen maar toenemen.

Vanaf 2017 vielen er meer dan een half miljoen drugsdoden wereldwijd meldt het VN-Bureau voor Drugs en Criminaliteit (UNODC) in Wenen. Naast een bloeiende, florerende handel met veel criminaliteit lijkt er ook een verschuiving van drugs plaats te vinden. De wereldwijde cocaïneproductie steeg in 2017 explosief en overtrof het jaar 2016 met 25 procent. In Colombia, steeg de productie ondanks pogingen om plattelandsgemeenschappen weg te houden van de cocateelt na een vredesovereenkomst met FARC-rebellen.

Ook in Nederland groeit de georganiseerde misdaad. In de Rotterdamse haven werd 19.000 kilo coke onderschept. Drie keer meer dan in 2017. Ondanks deze explosieve stijging lijkt er een verschuiving in drugssmokkel te ontstaan.

Verschuiving van drugs

Nederland liep jarenlang voorop met het gedoogbeleid op het gebied van cannabis, maar wordt wereldwijd voorbijgesneld. Door volledige legalisering van de teelt, de verkoop en het gebruik van wiet in bijvoorbeeld Canada en verschillende Amerikaanse staten, heeft Nederland deze positie wereldwijd verspeeld. Maar hoe zit het met de verschuiving van harddrugs? Nederland is erg in trek bij illegale, internationale drugshandelaars. Cocaïne komt grootscheeps binnen in de Rotterdamse haven – een van de belangrijkste toegangspoorten van Europa. Toch verplaatst een groot deel van deze handel zich ook naar Antwerpen, waar steeds meer grote cocaïnevangsten worden gedaan.

Dit geeft ruimte voor nieuwe bendes en andere drugs. Neem de crystal meth, ook wel methamfetamine, labs die steeds meer ontdekt worden in Nederland. Zijn dit Mexicaanse drugskartels die actief worden in de Lage Landen en nieuwe productieplekken en afzetmarkten zoeken in Europa? Afgelopen week nam de politie in Rotterdam een recordhoeveelheid van 2500 kilo crystal meth in beslag. Zo’n grote vangst is nog niet eerder gedaan in Europa en heeft een straatwaarde van honderden miljoenen euro’s. Daarin schuilt ook meteen het gevaar. Drugshandel is de meest lucratieve handel ter wereld met een ongekende aantrekkingskracht op jongeren en mensen in een uitzichtloze situatie. Met bloedige drugsoorlogen en liquidaties tot gevolg.

Van cocaïne naar ketamine

Ook lijkt er een beginnende verschuiving zichtbaar van cocaïne naar ketamine. ‘In keta-handel zie je marges die je zelfs bij cocaïne niet ziet’, kopte de NOS half juni. In Amsterdam komen containers vol ketamine binnen, vertelt een anonieme bron en ex-smokkelaar. De ketaminehandel is erg lucratief en groeide van 2,6 kilo in 2016 naar 800 kilo vorig jaar. Het smokkelen van ketamine is om diverse redenen erg makkelijk. Je kan het oplossen in water waardoor je het relatief eenvoudig smokkelt. Daarnaast valt ketamine onder de medicijnwet en mag dus gebruikt worden door dierenartsen en door anesthesiologen. Dat maakt het relatief gemakkelijk en ‘veilig’ om te smokkelen.

Uit recent onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat ketamine gebruik sterk toeneemt. En waar het gebruik stijgt, neemt als vanzelfsprekend de handel toe. Een kwestie van vraag en aanbod. In China wordt grootschalig ketamine geproduceerd. In eerste instantie voor medische doeleinden, maar steeds meer drugsbendes zien hier brood in. Het komt binnen via andere routes dan cocaïne. In Nederland wordt keta niet geproduceerd omdat er een professioneel lab van farmaceutisch niveau voor nodig is om de gevaarlijke drug te produceren. Een stuk lastiger dus dan de productie van XTC, waar Nederlanders koploper in zijn. Echter blijkt Nederland een prima invoer- en doorvoerhaven voor keta-criminelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top