skip to Main Content
Menu
Drugs Zijn Crimineel Volgens De Gebroeders “House”

Drugs zijn crimineel volgens de gebroeders “House”

Bericht Series: Column - mr. Kaj Hollemans (KHLA)

Door mr. Kaj Hollemans, KH Legal Advice (@KHLA2014).

Afgelopen week deed onze minister van Justitie en Veiligheid, de heer Grapperhaus, de volgende uitspraak in een opiniestuk in de Volkskrant:

“We moeten vooral niet denken dat legalisering van bepaalde soorten harddrugs het probleem van de georganiseerde zware criminaliteit zou oplossen of doen slinken. Het Trimbos-Instituut wijst er bijvoorbeeld op dat er dan hoogstwaarschijnlijk een verschuiving naar andere lucratieve handel zal plaatsvinden. Misdaadorganisaties hebben tegenwoordig een divers verdienmodel. Er is een grote verwevenheid met mensenhandel en gedwongen prostitutie.”

Blijkbaar had de heer Grapperhaus, voordat hij minister van Justitie en Veiligheid werd, nog nooit een maffiafilm gezien (hierbij een paar tips: The Godfather trilogie, Goodfellas, Donnie Brasco, Casino), een televisieserie over het onderwerp bekeken (hierbij een paar tips: La Piovra, Boardwalk Empire, Peaky Blinders) of zich überhaupt verdiept in de onderwereld (hierbij een paar tips: Gomorra, Low Life, Five Families). Als hij dat wel had gedaan, dan had hij geweten dat bijna alle grote misdaadorganisaties zich sinds het begin van de vorige eeuw bezighouden met drugshandel, wapenhandel, mensenhandel, prostitutie, afpersing en illegale gokcircuits. Niks nieuws onder de zon, behalve voor onze minister van Justitie en Veiligheid.

“Legalisering van xtc, zoals door sommigen bepleit, is geen oplossing. Het gaat de georganiseerde misdaad om geld en dat verdienen ze vooral met de verkoop van drugs. Dat fenomeen moeten we op alle fronten bestrijden.”

Kort gezegd, drugs moeten worden bestreden op alle fronten, want alleen via het bestrijden van de drugshandel kan de georganiseerde misdaad worden aangepakt. In dat scenario is legalisering van XTC inderdaad geen oplossing, want als je XTC legaliseert, kun je XTC niet meer aanwenden om de georganiseerde misdaad te bestrijden. Drugs zijn geen genotmiddel, drugs zijn crimineel.

Dit verklaart ook meteen waarom het kabinet er zoveel belang aan hecht mensen ervan te overtuigen dat het gebruik van drugs niet normaal is. Staatssecretaris Blokhuis kwam afgelopen week met de volgende verklaring:

“Mensen vinden het kennelijk normaal om dit soort middelen te gebruiken tijdens het uitgaan, maar zijn daarbij onvoldoende doordrongen van het risico dat ze nemen. Vooral onder hoogopgeleiden tussen de 20 en 25 jaar ligt het gebruik hoog. Die normalisering wil ik tegengaan, met name door in te zetten op voorlichting en preventie. Dit voorjaar laat ik weten welke eventuele extra maatregelen ik neem. In goed overleg met collega minister Grapperhaus, die in zal zetten op meer aandacht voor de gevolgen van xtc-gebruik in relatie tot de drugscriminaliteit”.

XTC is groot geworden dankzij house muziek, maar nu proberen de gebroeders House de geest weer in de fles te krijgen. Haus en Huis gaan de grote misdaadorganisaties aanpakken door drugsgebruikers erop te wijzen dat ze de georganiseerde criminaliteit in stand houden met hun risicovolle gedrag. Dat de gemiddelde gebruiker daar geen boodschap aan heeft, omdat hij drugs beschouwt als genotmiddel, doet er niet toe.

Legalisering van drugs is geen oplossing, want daarmee raken de gebroeders House het ultieme middel kwijt in de strijd tegen de georganiseerde misdaad: de drugs zelf.

Voorstanders van de legalisering van XTC wijzen er steevast op dat hierdoor de gezondheid van de gebruikers beter kan worden beschermd. Er kunnen eisen worden gesteld aan het productieproces, de herkomst, de samenstelling en de kwaliteit van XTC, zodat mensen weten wat ze slikken. Dat leidt aantoonbaar tot minder maatschappelijke en sociale schade en tot een laag risico voor de volksgezondheid.

Een van de fundamentele taken van de overheid is het treffen van maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. Zo staat het in artikel 22 van de Nederlandse Grondwet. Daarom lag het primaat van het Nederlandse drugsbeleid van oudsher bij gezondheidsbescherming. De laatste jaren is daar echter verandering in gekomen.

Volgens de gebroeders House verdienen mensen die af en toe een XTC-pilletje slikken tijdens het uitgaan geen bescherming. Zij verdienen het om te worden ingezet als pionnen in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Dat zij daarbij worden blootgesteld aan onnodige risico’s is het nieuwe normaal. “Dan had je maar geen drugs moeten gebruiken” is het motto van ons nieuwe drugsbeleid.

Zodra een overheid zijn eigen burgers in gevaar brengt ten koste van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, dan gaat er fundamenteel iets verkeerd. Diezelfde overheid wordt namelijk geacht maatregelen te nemen ter bevordering van de gezondheid van zijn eigen burgers. Dat is mogelijk door de productie en de verkoop van XTC te reguleren vanuit het oogpunt van gezondheidsbescherming. Maar dat is dus “geen oplossing”.

Foto: Erasmus Magazine.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top