Cannabisgebruik en psychiatrische stoornissen genetisch bepaald

door Team Inc.

cannabisgebruik-plant

Een nieuwe studie van de Universiteit van Oslo, gepubliceerd in de Lancet Psychiatry, rapporteerde een gedeelde genetische basis voor cannabisgebruik en psychiatrische stoornissen, waaronder schizofrenie en bipolaire stoornis.

Deze bevindingen kunnen erop wijzen dat een subgroep van de bevolking een hoog risico loopt op zowel cannabisgebruik als psychiatrische stoornissen, op basis van hun genetische aanleg.

Genetische factoren voor cannabisgebruik

Er is veel discussie geweest over de relatie tussen cannabisgebruik en psychiatrische stoornissen. Cannabis is een psychoactieve drug die soms psychotische symptomen veroorzaakt. Bovendien is het gebruik van cannabis hoog onder patiënten met aandoeningen die verband houden met psychose, zoals schizofrenie en bipolaire stoornis.

Genetische factoren spelen een belangrijke rol bij het bepalen van iemands vatbaarheid voor het ontwikkelen van psychiatrische stoornissen of de waarschijnlijkheid van het gebruik van cannabis. Sommige van de genetische varianten die verband houden met cannabisgebruik zijn ook gekoppeld aan psychiatrische stoornissen. Deze recente studie, geleid door Drs. Weiqiu Cheng en Nadine Parker leveren bewijs dat gedeelde genetische factoren ten grondslag liggen aan deze relatie.

Met behulp van geavanceerde statistische modellen laat de studie zien dat de meeste gedeelde varianten het risico op zowel cannabisgebruik als het ontwikkelen van schizofrenie of bipolaire stoornis verhogen. Toch zijn er enkele genetische varianten met tegengestelde effecten, die het risico op cannabisgebruik verhogen en het risico op de twee psychiatrische stoornissen verkleinen, wat wijst op een complexe relatie.

“Deze bevindingen zijn belangrijk omdat ze aantonen dat de complexe verbanden tussen cannabisgebruik en deze aandoeningen mogelijk niet alleen worden veroorzaakt door cannabisgebruik zelf, maar ook kunnen worden veroorzaakt door gedeelde genetische gevoeligheid”, zegt onderzoeker Nadine Parker.

Gespecificeerde behandeling

Cannabis wordt in sommige delen van de wereld medicinaal gebruikt voor verlichting van pijn en als antidepressivum. Ook wordt één component van cannabis beschouwd als een mogelijke behandeling voor psychose. “Gedeelde genetische varianten met tegengestelde effecten kunnen wijzen op de aanwezigheid van biologische mechanismen die de gunstige effecten van cannabis zouden kunnen ondersteunen”, benadrukken de onderzoekers.

Deze nieuwe bevindingen hebben verschillende belangrijke klinische implicaties. Ten eerste kan deze informatie leiden tot gepersonaliseerde zorg, inclusief preventieve maatregelen. Bijvoorbeeld het verminderen van cannabisgebruik bij personen met een hoog genetisch risico op schizofrenie en bipolaire stoornis.

Ten tweede kunnen toekomstige studies die de biologische effecten van de gedeelde genetische varianten onderzoeken, bijdragen aan de ontwikkeling van meer gerichte behandelingsinspanningen. Ten slotte kan de verbeterde kennis over genetische overlap worden gebruikt om patiënten te helpen stratificeren voor meer gespecialiseerde behandelplannen.

Bron: news-medical.net (EN)

Gerelateerde artikelen

Laat een reactie achter

[adrotate banner="89"]