Duitsland onthult wetsontwerp om cannabis te legaliseren

door Team Inc.

cannabis-legalisatie-Duitsland

Het Duitse ministerie van Volksgezondheid heeft op 5 juli het langverwachte wetsontwerp gepubliceerd om het gebruik van cannabis voor persoonlijk gebruik, thuiskweek en de oprichting van cannabiskwekersverenigingen te reguleren, vergelijkbaar met het model van de sociale cannabisclubs.

Volgens het wetsvoorstel mogen volwassenen van 18 jaar en ouder maximaal 25 gram cannabis voor persoonlijk gebruik bezitten en maximaal drie planten kweken. Het gebruik van wiet in de “directe omgeving” van personen onder de 18 jaar, binnen een straal van 200 meter van scholen, kinder- en jeugdvoorzieningen, speelplaatsen, openbaar toegankelijke sportaccommodaties en voetgangersgebieden tussen 07.00 en 20.00 uur, blijft echter verboden. Boetes en strafrechtelijke vervolging zullen worden opgelegd voor specifieke onwettige activiteiten.

Vereniging van cannabistelers

Het wetsontwerp legde ook de basis voor de oprichting van verenigingen van cannabistelers (Anbauvereinigungen). De voorgestelde wetgeving staat een vereniging toe om maximaal 500 leden te accepteren. Elk lid van de vereniging komt in aanmerking voor 25 gram per dag of 50 gram per maand voor persoonlijk gebruik. Bovendien hebben verenigingen de bevoegdheid om elk lid maximaal zeven zaden of vijf stekken per maand te leveren.

Het gebruik van cannabis wordt verboden binnen verenigingen en binnen een straal van 200 meter van hun ingang. Bovendien is verboden voor verenigingen om zich in te laten met enige vorm van reclame of sponsoring van hun activiteiten. De Duitse deelstaatregeringen hebben de bevoegdheid om het aantal toegestane verenigingen in een wijk of stedelijk gebied te reguleren door verordeningen uit te vaardigen met een maximum van één vereniging per 6.000 inwoners.

Cannabis uit drugswet

Maar wat voor Duitsland een echte game-changer is, is de verwijdering van marihuana uit de Narcotics Drugs Act (Betäubungsmittelgesetz, BtMG) en andere gerelateerde wetten. Deze stap geeft de medicinale industrie meer flexibiliteit, hoewel moet worden opgemerkt dat de voorgestelde wetgeving de bestaande medicinale industrie niet substantieel verandert. In plaats daarvan richt het zich vooral op het verbeteren van de toegang tot medicinale cannabis door patiënten in staat te stellen een regulier recept te krijgen.

Het wetsontwerp met betrekking tot de tweede pijler van het Duitse legalisatiemodel zal na beoordeling door de Europese Commissie in de tweede helft van 2023 worden gepubliceerd en zal gaan over regionale proefprojecten met commerciële toeleveringsketens, waarschijnlijk naar het model in Zwitserland en Nederland.

Over het algemeen heeft het tweepijlermodel dat door de Duitse regering is gepland om wiet voor persoonlijk gebruik in het land te legaliseren, tot doel de bescherming van de volksgezondheid, preventie en voorlichting over het gebruik van cannabis aan te pakken, de illegale markt te beteugelen en de bescherming van kinderen en jongeren te versterken.
Of dit model deze doelen effectief kan bereiken, valt nog te bezien. Er moet rekening mee worden gehouden dat Duitsland aanvankelijk een ambitieus plan had om cannabis in het land te legaliseren door een commerciële toeleveringsketen voor wiet voor volwassenen op te zetten met potentiële belastinginkomsten van miljarden dollars.

Het werd toen echter geconfronteerd met de juridische hindernissen van internationale en Europese wetten die toegang tot cannabis voor recreatief gebruik niet toestaan. Hoewel de internationale verdragen minder impact hadden kunnen hebben in termen van juridische gevolgen, zoals in het geval van Uruguay en Canada, zou de schending van de EU-wetgeving inzake verdovende middelen kunnen leiden tot zware sancties. Daarom heeft de Duitse regering haar plan herzien en een wetsontwerp ingediend dat meer in overeenstemming is met de Europese wetgeving door de commerciële verkoop van producten uit te sluiten. Door een niet-commercieel model aan te nemen om wiet in het land te legaliseren, zou Duitsland het derde EU-lid kunnen worden dat persoonlijk gebruik reguleert, in de voetsporen van Malta en Luxemburg.

Europese cannabisregulering

Maar het belang van legalisatie in Duitsland ligt in het feit dat meer Europese landen een soortgelijk model zouden kunnen volgen, waardoor andere landen ertoe worden aangezet om cannabisregulering na te streven. Dit is al gebeurd in Tsjechië, dat na Berlijn zijn voornemen aankondigde om cannabis te legaliseren.

Bovendien zou de oprichting van regionale proefprojecten in Duitsland na de evaluatie door de Europese Commissie andere EU-landen ertoe kunnen aanzetten te experimenteren met de gecontroleerde verkoop van cannabisproducten. Dit zou hen in staat stellen om de effecten van volledige legalisatie te beoordelen. Het is echter aan de EU om haar wetten met betrekking tot de regulering van recreatieve cannabisverkoop binnen de lidstaten te herzien.

Maar voorlopig is het aan Duitsland om de conceptwetgeving met succes te implementeren en in werking te laten treden. Het wetsvoorstel van het ministerie van Volksgezondheid zal naar verwachting in augustus door het kabinet worden goedgekeurd. Daarna moet de wet aangenomen worden door de Bondsdag, het Duitse federale parlement.

Bron: Forbes.com (EN)

Gerelateerde artikelen

Laat een reactie achter

[adrotate banner="89"]