Is CBD een veilig consumptiemiddel?

door Team Inc.

2022-06-12-Is CBD een veilig consumptiemiddel?

De wetenschappers van de European Food Safety Authority (EFSA) kunnen momenteel de veiligheid van cannabidiol (CBD) als voedingsmiddel niet vaststellen vanwege lacunes in de gegevens en onzekerheden over mogelijke gevaren die verband houden met de inname van CBD.

Cannabidiol is een stof die kan worden verkregen uit Cannabis sativa L.-planten en ook chemisch kan worden gesynthetiseerd. De Europese Commissie kan CBD kwalificeren als een nieuw voedingsmiddel op voorwaarde dat het voldoet aan de voorwaarden van de EU-wetgeving inzake nieuwe voedingsmiddelen. Na de indiening van talrijke aanvragen onder de nieuwe voedingsmiddelenverordening, heeft de Commissie de EFSA gevraagd haar mening te geven over de vraag of CBD-consumptie veilig is voor mensen.

Hiaten en onzekerheden in cbd-gegevens

Het panel van deskundigen van de EFSA over voeding, nieuwe voedingsmiddelen en voedselallergenen (NDA) heeft 19 aanvragen ontvangen voor cannabidiol als nieuw voedingsmiddel, en er staan ​​er nog meer op stapel.

Voorzitter van het NDA-panel, prof. Dominique Turck, zei: “We hebben verschillende gevaren geïdentificeerd die verband houden met de inname van CBD en hebben vastgesteld dat de vele lacunes in de gegevens over deze gezondheidseffecten moeten worden opgevuld voordat deze evaluaties kunnen doorgaan. Het is belangrijk om op dit punt te benadrukken dat we niet hebben geconcludeerd dat het onveilig is als of in voedsel.”

Er zijn onvoldoende gegevens over het effect op de lever, het maagdarmkanaal, het endocriene systeem, het zenuwstelsel en op het psychisch welzijn van mensen. Studies bij dieren laten significante nadelige effecten zien, vooral met betrekking tot de voortplanting. Het is belangrijk om vast te stellen of deze effecten ook bij mensen worden waargenomen.

Bron: efsa.europe.eu (EN)

Gerelateerde artikelen

Laat een reactie achter

[adrotate banner="89"]