Over MDMA beleid: To Think (Tank) or not to Think (Tank)

door drugsinc

To Think (Tank) or not to Think (Tank)

Nederland  door Mr. Kaj Hollemans (KH Legal Advice) (columns KHLA).

De afgelopen jaren was ik betrokken bij de Denktank MDMA Beleid. Samen met 17 andere experts heb ik, op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis, onderzocht welke beleidsopties een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de gezondheidsrisico’s die zijn verbonden aan het gebruik van MDMA en het bestrijden van criminaliteit die is gerelateerd aan de productie, distributie en verkoop van MDMA.

Gedurende drie dagen hebben we samen 95 mogelijke MDMA beleidsopties gescoord op 27 verschillende uitkomsten. In totaal hebben we 2565 keer bedacht welke impact het invoeren van een bepaalde maatregel zou hebben op gezondheidsschade, criminaliteit, mate van gebruik, milieuschade, etc. 

Op grond van deze exercitie zijn vervolgens alle uitkomsten in een grote blender gegooid. Dat proces heeft uiteindelijk geresulteerd in een optimaal model. Dit optimale model is gericht op de regulering van de productie en de aan- en verkoop van MDMA, kwaliteitsbewaking, een hardere aanpak van de misdaad en monitoring van gebruik. Toepassing van het optimale model zal leiden tot een afname van de gezondheidsschade, minder consumptie per gebruiker, minder criminaliteit en minder milieuschade. Het kan mogelijk ook leiden tot een beperkte toename van het aantal gebruikers van MDMA.

X-shop

Met het oog op de (politieke) haalbaarheid heeft de Denktank MDMA Beleid het optimale model licht aangepast tot het zogenaamde , dat vrijwel dezelfde gunstige uitkomsten heeft.

Totaalscore (som van gewogen schattingen) - inzake MDMA beleid
Totaalscore (som van gewogen schattingen)

De afgelopen weken heeft de media de nodige aandacht besteed aan het rapport en aan de uitkomsten. Helaas ontstond er daarna ook discussie in de media omdat sommige organisaties (de Nationale politie en het Trimbos-instituut) afstand namen van het onderzoek. Ja, ze hadden meegedacht als expert en nee, ze waren het niet eens met de uitkomsten van het rapport.

Ik kan dit niet goed met elkaar rijmen. Het model is namelijk mede tot stand gekomen dankzij hun input. Mijn ervaring, en trouwens ook die van de meeste andere experts, was dat die input als waardevol werd beschouwd tijdens de dagen dat er werd gescoord. Ik vond het zelf erg motiverend en interessant om in één ruimte te zitten met mensen die (nog) meer weten over drugs, verslaving, criminaliteit en preventie.

De samenstelling van de groep experts was zeer divers en bestond naast vertegenwoordigers van de Nationale Politie o.a. uit een toxicoloog, een psycholoog, een farmacoloog, een antropoloog, een epidemioloog, een jurist, onderzoekers, preventiemedewerkers en andere deskundigen. Alle experts waren uitgenodigd op grond van hun persoonlijke kennis en ervaring. Niet vanwege hun functie of vanwege een bepaalde politieke overtuiging. Gedurende de dagen dat er werd gescoord was er voldoende ruimte voor discussie en gesprekken vonden plaats in een goede, constructieve sfeer met wederzijds respect voor elkaars standpunten. Door de enorme hoeveelheid beoordelingen was het volstrekt onmogelijk om strategisch te scoren, waardoor eventuele vooringenomenheid of “bias” werd uitgesloten door het model zelf.

Dat de heer Daniel achteraf toch heeft gemeend zich te moeten distantiëren van de uitkomsten van een rapport waar hij zelf aan heeft meegewerkt, vind ik veelzeggend. Op deze manier kun je het nooit goed doen. Als je hem niet uitnodigt, dan is het verwijt dat de politie niet mee mocht denken. Als je hem wel uitnodigt, dan is hij het oneens met iedere uitkomst die de politie niet bevalt. Ik kan zijn reactie dan ook niet los zien van de politie(ke) realiteit. 

Denktank MDMA-Beleid Resultaten en aanbevelingen
Denktank MDMA Beleid (afb)

Wat mij vooral stoort is dat hij met alternatieve feiten en ongefundeerde beschuldigingen probeert de Denktank MDMA Beleid via de media in diskrediet te brengen en dat hij met zijn uitlatingen andere, politieke partijen de ruimte biedt om de uitkomsten van het rapport naast zich neer te kunnen leggen.

Afvoerputje

Ook minister Grapperhaus was er snel bij om te waarschuwen dat Nederland het afvoerputje van de wereld dreigt te worden als we harddrugs legaliseren. Daarom moeten we de komende jaren nog meer verbieden, nog harder optreden en nog meer geld uitgeven aan de strijd tegen drugs. Anders gaat de hele maatschappij ten onder. Een bekend fenomeen. Als bestuurders geen inhoudelijke argumenten hebben, kunnen ze altijd nog terugvallen op paniek zaaien en bangmakerij. 

Ik zou de heer Grapperhaus en de Nationale Politie graag de volgende wijsheid van Einstein willen meegeven: “Krankzinnigheid is keer op keer hetzelfde doen en een ander resultaat verwachten. Als je uit bent op andere resultaten, doe dan niet weer hetzelfde.”

Verbieden werkt niet. Steeds meer overheden erkennen dat de oorlog tegen drugs heeft gefaald. In de VS, het land dat ooit de war on drugs is begonnen, gaan steeds meer staten over tot het legaliseren van drugs. Inmiddels is ook wetenschappelijk aangetoond dat het reguleren van de productie en de verkoop van XTC leidt tot een afname van de gezondheidsschade, minder consumptie per gebruiker, minder criminaliteit en minder milieuschade.

Het rapport van de Denktank MDMA beleid was bedoeld als eerste aanzet om op een andere manier naar het drugsbeleid te kijken. Maar als de minister van Justitie en Veiligheid en de Nationale Politie niet bereid zijn te luisteren naar alternatieven en liever in hun loopgraaf blijven zitten, dan bereiken we niks.

DrugsDialoog

Naar aanleiding van mijn ervaringen in de Denktank MDMA Beleid heb ik samen met universitair docent Gjalt-Jorn Peters en consultant Willem Scholten het platform DrugsDialoog opgericht. Een soort denktank light, waarmee we een over drugsbeleid willen bevorderen. Een dialoog gebaseerd op feiten in plaats van vooroordelen. Het platform bundelt alle beoordelingen en argumenten en gaat op grond daarvan de dialoog aan met de lokale en landelijke overheid.

Iedere maand plaatsen we een nieuwe maatregel online die te maken heeft met het huidige drugsbeleid in Nederland. Bezoekers kunnen deze maatregel beoordelen aan de hand van vijf criteria: volksgezondheid, criminaliteit, economie, milieu en het imago van Nederland in het buitenland. Vervolgens kunnen bezoekers hun mening vergelijken met een panel van experts en die daarna eventueel herzien. De maatregel van deze maand is: De productie en verkoop van xtc moet worden gereguleerd. Wil je dat jouw beoordeling ook meetelt? Log dan in op DrugsDialoog en doe mee!

Gerelateerde artikelen

Laat een reactie achter

[adrotate banner="89"]