Home Cannabis Cannabis verlicht chronische darmontsteking

Cannabis verlicht chronische darmontsteking

door Team Inc.

10-07-2020-Cannabis verlicht chronische darmontsteking

IBD (Inflammatory Bowel Disease). Het is een omschrijving voor chronische darmontsteking. Voor mensen die moeten leven met een inflammatoire darmaandoening kan het leven soms een hel zijn. Een stressvolle dag kan leiden tot een uitbarsting van ontstekingen en ziekenhuisopname.

IBD kan de kwaliteit van leven en het vermogen om te eten, slapen, werken, sporten negatief beïnvloeden. Cannabis heeft veel aandacht gekregen als alternatieve behandeling voor maag-darmstoornissen. Wat voor therapeutische voordelen kan cannabis bieden voor mensen met IBD?

Wat is IBD?

IBD is een overkoepelende term die stoornissen omvat die worden gekenmerkt door chronische ontsteking van het spijsverteringskanaal, wat leidt tot symptomen zoals buikkrampen, diarree, vermoeidheid en gewichtsverlies. De twee meest voorkomende vormen van IBD zijn de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Personen met IBD hebben meer kans op het ontwikkelen van auto-immuunziekten, vooral reumatoïde, bindweefsel en dermatologische aandoeningen.

Wereldwijd komt IBD steeds vaker voor in het westerse landen en neemt ook toe in ontwikkelingslanden. Volgens deskundige Dr. Gilaad Kaplan lijkt IBD een moderne ziekte te zijn die gepaard gaat met industrialisatie en onder andere gelinkt wordt aan factoren als voedseladditieven en roken. De behandelingen van IBS wisselen op basis van de ernst van de aandoening en kunnen variëren van specifieke medicijnen tot operaties.Alternatieve behandeling

Experimenteren met alternatieve behandelingen komt veel voor bij IBD-patiënten. Conventionele IBD-therapieën kunnen gepaard gaan met ernstige bijwerkingen, vooral bij langdurig gebruik. Het gebruik van corticosteroïden is bijvoorbeeld in verband gebracht met een hogere incidentie van auto-immuunziekten en een grotere vatbaarheid voor infecties.

Vijftien tot veertig procent van de volwassen patiënten met IBD wendt zich tot cannabis en beweert dat het pijn en misselijkheid verlicht, de eetlust stimuleert, de slaap bevordert en de behoefte aan andere medicijnen vermindert. Cannabisgebruik komt zeer vaak voor bij jongvolwassen IBD-patiënten waarbij een studie uit 2017 beweerde dat 30-40% van de jongvolwassenen met IBD het had geprobeerd en enkele voordelen had ervaren.

Cannabisgebruik is bovendien in verband gebracht met verminderde complicaties bij IBD-patiënten. Een studie uit 2019 vergeleek de prevalentie van complicaties van de ziekte van Crohn bij patiënten die cannabis gebruikten en degenen die dat niet deden. De auteurs ontdekten dat cannabisgebruikers significant minder kans hadden om fistels en buikabcessen te ontwikkelen. Ook bleken zij minder bloedtransfusies, colectomieeën of parenterale voeding nodig te hebben.
Beperkingen van cannabis
Volgens Dr. Jami Kinnucan, een gastro-enteroloog met klinische expertise op het gebied van IBD en assistent-professor aan de Universiteit van Michigan, zijn er zeker nog beperkingen aan behandeling met cannabis. Wel erkent hij dat conventionele medische therapie momenteel niet aan alle behoeften van IBD-patiënten voldoen. Veel patiënten ervaren aanhoudende symptomen die hun kwaliteit van leven ernstig kunnen beïnvloeden.

Een van de beperkingen van cannabis is dat er een gebrek is aan gedegen onderzoek waaruit harde conclusies kunnen worden getrokken. “Er zijn slechts een handvol gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken geweest naar cannabis bij IBD”, zegt Kinnucan. “In deze onderzoeken zijn verschillende cannabisformuleringen gebruikt, waaronder alleen THC, THC en CBD en alleen CBD. De onderzoeken tonen aan dat THC het het grootste heeft in de vermindering van symptomen die verband houden met IBD, waaronder buikpijn, diarree, misselijkheid en kwaliteit van leven.”

Maskeert cannabis de symptomen?

Onder de IBD-onderzoeken waarbij is aangetoond dat cannabis de symptomen verlicht, lijkt het effect bij patiënten met de ziekte van Crohn sterker te zijn dan met colitis ulcerosa. “De waarschijnlijke reden hiervoor is de verlichting van buikpijn, die vaker voorkomt bij patiënten met de ziekte van Crohn”, aldus Kinnucan. “De verbetering van pijn is het meest geciteerde voordeel bij IBD-patiënten die cannabis gebruiken.”

Hoewel de symptomen geassocieerd met IBD onder invloed van cannabis kunnen verbeteren, lijkt er weinig effect te zijn op de wortel van de ziekte – de ontsteking. “Uit de onderzoeken is niet gebleken dat cannabis, in welke formulering dan ook, de ontsteking geassocieerd met IBD vermindert. Terwijl patiënten zich beter voelen, lijkt hun ziekte niet te verbeteren ”, aldus Kinnucan. Het is de vraag of de gunstige effecten optreden doordat bepaalde symptomen worden gemaskeerd, of dat er een echt ontstekingsremmend effect plaatsvindt.

Cannabis integreren in de IBD-behandeling: risico’s en aanbevelingen

Volgens Kinnucan zijn er momenteel onvoldoende gegevens om het gebruik van cannabis als primaire behandeling voor IBD te ondersteunen. “Ik zou patiënten met een chronische ontsteking niet aanraden cannabis te gebruiken als het primaire mechanisme voor ziektebestrijding”, zegt Kinnucan. “Het belangrijkste risico dat wordt geassocieerd met cannabis bij IBD is dat patiënten die cannabis gebruiken, hun effectieve primaire medische therapie eerder zullen staken.”

Kinnucan wijst er bovendien op dat hoewel de risico’s op korte termijn minimaal lijken, de risico’s die samenhangen met langdurig gebruik van cannabis bij IBD-patiënten minder bekend zijn. Een onderzoek uit 2014 wees uit dat patiënten met de ziekte van Crohn die zes maanden of langer cannabis gebruikten, een slechtere prognose voor de ziekte vertoonden, vanwege een grotere kans op een operatie. Ander onderzoek heeft een hogere prevalentie van psychiatrische aandoeningen vastgesteld bij IBD-patiënten die cannabis gebruiken.

Deze bevindingen onderstrepen dat cannabis momenteel het best als een aanvullende behandeling kan worden beschouwd. “Mijn ervaring is dat patiënten die aanhoudende symptomen ervaren, zoals verminderde eetlust, buikpijn, misselijkheid of slaapstoornissen, baat kunnen hebben bij adjuvante cannabistherapie om deze symptomen te verbeteren,” zei Kinnucan. Voor patiënten die cannabis willen gebruiken als aanvulling op hun medische regime, beveelt Kinnucan orale formuleringen aan. Ze adviseert patiënten ook om cannabisgebruik te bespreken met hun behandelende arts of zorgverlener.

Meer onderzoek

“Over het algemeen hebben we grotere gerandomiseerde controleproeven nodig die cannabis bij IBD evalueren, waarbij we kijken naar meerdere formuleringen en doseringen om het echte voordeel en het echte risico van cannabisgebruik bij patiënten met IBD te begrijpen,” benadrukte Kinnucan.
Er zijn momenteel drie klinische onderzoeken in de pijplijn die cannabis onderzoeken als behandeling voor IBD. Andere onderzoekers beginnen het vertrouwde territorium van THC en CBD te verlaten en richten hun aandacht op minder bekende cannabinoïden zoals CBC (cannabichromene) en CBG (cannabigerol), die mogelijk ook specifieke voordelen te bieden hebben.

Nu deze nieuwe bevindingen aan het licht komen, zullen we waarschijnlijk een genuanceerder en beter inzicht krijgen in hoe we het therapeutische potentieel van cannabis voor IBD kunnen benutten.

Lees meer op leafly.com (Bron, EN)

Gerelateerde artikelen

Laat een reactie achter