Nieuwe psychoactieve stoffen: Wat is de opvolger van designerdrug 3-MMC?

door Team Inc.

2021-05-30-Nieuwe psychoactieve stoffen: Wat is de opvolger van designerdrug 3-MMC?

Het kabinet in Nederland heeft de gevaarlijke drug 3-MMC verboden. Dit omdat de designerdrug zeer gemakkelijk en overal verkrijgbaar is. Volgens het coördinatiepunt voor de beoordeling en monitoring van nieuwe geneesmiddelen (CAM) neemt het aantal gezondheidsnoodsituaties na gebruik van 3-MMC toe. Vooral onder jongeren. Toch zal er snel een andere variant op de markt komen of reeds zijn. Wat zal de volgende nieuwe psychoactieve stof (NPS) zijn?

Het verbieden van 3-MMC hing natuurlijk al een tijd in de lucht met alle incidenten die de drug veroorzaakte. Echter is het verbieden van specifieke designerdrugs een schijnoplossing. De opkomst van het grote aantal nieuwe psychoactieve stoffen vormt een uitdaging voor het wereldwijde drugsbeleid. Er is vaak weinig bekend over de potentiële gezondheidseffecten van NPS.

‘Misbruikstoffen’ in designerdrugs

De stoffen in designerdrugs wisselen continu van chemische samenstelling en verbinding. Waar een bepaalde stof verboden wordt komt een andere in de plaats. Ilegale drugsbedrijven sorteren hier op voor. Waarmee de wet weer voor enige tijd wordt omzeilt. Veel van deze nieuwe stoffen zijn afkomstig uit China. Monitoring, informatie-uitwisseling en risicobewustzijn zijn essentieel op wereldwijd op deze situatie te reageren.
NPS is in de markt ook bekend onder termen als legal highs en research chemicals. Deze zogenoemde misbruikstoffen zijn beschikbaar in zuivere vorm of in een preparaat en worden niet gecontroleerd door het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van 1961 of het Verdrag van 1971 inzake psychotrope stoffen. toch vormen ze wel een duidelijke bedreiging voor de volksgezondheid.

Gezondheidsrisico’s van NPS als 3-MMC?

De gezondheidsrisico’s van deze designerdrugs en/of NPS zijn vaak ernstig. De bijwerkingen zijn soms extremer dan bij andere ‘reguliere’ harddrugs. Ook kan er nog eerder vervuiling optreden in de drugs. De bijwerkingen variëren van agitatie, agressie, psychoses maar ook ernstige intoxicaties. Omdat er weinig data is over de toxiciteit en carcinogeen (kankerverwekkende) potentieel van veel NPS is, zijn sommige schadelijke effecten nog niet bekend, waardoor gebruikers een hoog risico lopen. Dat blijkt ook uit het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames.
Wettelijk kader van NPS

Aangezien NPS niet onder de internationale verdragen inzake drugscontrole vallen, kan hun juridische status van land tot land sterk verschillen. Tot 2020 hebben meer dan 60 landen juridische maatregelen genomen om NPS te controleren, waarbij veel landen bestaande wetgeving hebben gebruikt of gewijzigd en andere landen innovatieve juridische instrumenten hebben gebruikt. Verschillende landen, waar snel een groot aantal verschillende NPS is ontstaan, hebben controles op volledige stofgroepen van NPS ingevoerd met behulp van een zogenaamde generieke benadering. Ook hebben een aantal landen speciale wetgeving ingevoerd voor stoffen die een ‘chemische gelijkenis’ hebben met een reeds gereguleerde stof. Op internationaal niveau heeft de Commission on Narcotic Drugs tot maart 2020 besloten om 60 NPS onder internationale controle te plaatsen.

Welke stoffen bevinden zich in NPS

De belangrijkste stofgroepen van NPS zijn aminoindanen (bijv. 5,6-methyleendioxy-2-aminoindaan (MDAI)), synthetische cannabinoïden (bijv. APINACA, JWH-018), synthetische cathinonen (bijv. 4-methylethcathinon (4-MEC) en α- pyrrolidinopentiofenon (α –PVP)), stoffen van het fencyclidine-type (bijv. methoxetamine (MXE), fenethylaminen (bijv. 2C-E en 25H-NBOMe), piperazinen (bijv. benzylpiperazine (BZP) en 1-(3-chloorfenyl)piperazine (mCPP), plantaardige stoffen (bijv. kratom (mitragyna speciosa Korth), salvia divinorum en khat (Catha edulis), tryptamines (bijv. α-methyltryptamine (AMT) en andere stoffen (bijv. 1,3-dimethylamylamine (DMAA).

Lees meer op o.a. unodc.org (Bron, EN)

Gerelateerde artikelen

Laat een reactie achter

[adrotate banner="89"]