Wietexperiment: Ondernemers spreken zich uit

door Team Inc.

Hoog tijd dat coffeeshops zich gezamenlijk duidelijk uitspreken over de vraag: Wat vinden wij als Cannabis Connect van het experiment?

De stem van de coffeeshopondernemers Nederland wordt meer gehoord dan in het verleden. Die stem horen betekent niet dat politici, bestuurders en beleidsmakers aan alle wensen van de afzonderlijke coffeeshopondernemers tegemoetkomen. Zo werkt dat helaas niet. Dat zou ook irreëel zijn. Meegaan met de wensen van coffeeshops werkt het beste als coffeeshops zoveel mogelijk met één mond spreken en ongeveer dezelfde wensen hebben. Bij een kakofonie aan coffeeshopgeluid haalt een beleidsmaker daar alleen uit wat hem uitkomt.

Het is niet eenvoudig. Je kunt van coffeeshops niet verwachten dat ze allemaal hetzelfde nadenken over specifieke onderdelen van het beleid. Zoveel shops, zoveel meningen. Toch zal er – om gehoord én begrepen te worden- zoveel mogelijk overeenstemming over zoveel mogelijk zaken moeten worden gevonden.

Constructief

Hoe vorm je zo goed mogelijk een gezamenlijke mening met een paar honderd coffeeshopondernemers? Allereerst is het van belang dat iedereen goed weet waar het echt over gaat. Te vaak spreken mensen uit de sector zich uit vanuit een gevoel of een eerste indruk, zonder dat ze zich eerst goed verdiepen in de stukken. Kritiek leveren is een goede zaak, het getuigt van een actieve houding. Maar die kritiek moet wel gestoeld zijn op inhoudelijke feiten. Verder is het constructiever om mee te denken aan een verbetering van een voorstel, bijvoorbeeld rondom het experiment, dan het alleen maar af te fakkelen. Of je het er als individuele ondernemer nu helemaal mee eens bent of niet, bij de totstandkoming van de voorstellen voor het experiment wordt wel degelijk goed geluisterd naar de coffeeshops en naar wat bijvoorbeeld Cannabis Connect te melden had. Het experiment gaat inmiddels uit van de coffeeshop als verkooppunt, en niet een uitgifte automaat. Verder wordt er niet aan de THC gemorreld, is het aanbod gevarieerd en is de voorraadmaximering in wezen losgelaten.

Dat betekent overigens niet dat we er al zijn. Er liggen nog wat stevige issues waar de coffeeshops niet blij mee zijn. Omdat die zaken te belangrijk zijn om voor lief te nemen gaat de strijd van Cannabis Connect door. Daarbij is draagvlak van de coffeeshops nodig. Belangrijke stappen zijn gezet, maar de oorlog is nog niet gewonnen.

Achterban overleg

De coffeeshopsector denkt lang niet hetzelfde over alle onderwerpen die voorbij komen. Toch is het belangrijk dat we ons blijven realiseren dat we als individu niets bereiken in wat er staat te gebeuren met de sector. We staan alleen sterk als we gezamenlijk optrekken. Als een ondernemer zijn stem wil laten horen kan hij/zij dat het beste doen in een groter verband, met een constructieve insteek. Dus niet focussen op wat er allemaal fout is, maar voorstellen hoe het beter kan. Gefundeerd, onderbouwd met feiten. Cannabis Connect ondernemersdagen zijn er om individuen te horen en ook om gezamenlijkheid te smeden. Die gezamenlijkheid is alleen maar te smeden als individuen zichzelf goed op de hoogte stellen van wat er speelt door zelf de voorstellen die de overheid en de bonden produceren goed te lezen. Ook hoort bij gezamenlijkheid kweken dat een individu af en toe water bij de wijn moet doen.

Naar buiten treden

Gezamenlijkheid uitstralen doe je onder meer door zoveel mogelijk met één stem naar buiten te treden. Media zijn naarstig op zoek naar stemmen van coffeeshopondernemers die stevige geluiden laten horen. Dat doen die media niet omdat ze het zo goed voorhebben met de coffeeshops, maar omdat ‘stevige uitspraken’ nou eenmaal goed scoren in de krant. Journalisten zijn erg goed in het ontlokken van uitspraken. Dat geeft misschien even een goed gevoel, maar het is lang niet altijd handig voor de gehele sector, of voor de individuele coffeeshop die die uitspraken doet. Ook wordt een uitspraak van één coffeeshopondernemer in artikelen of nieuwsitems op tv vaak gepresenteerd als de mening van de hele sector. We moeten op dit moment gewoon erg goed opletten hoe we naar buiten treden. Er wordt heel makkelijk een zeer negatief beeld van de coffeeshops neergezet. Het is daarom strategisch gezien het beste om centraal te reageren op mediaverzoeken. Via spreekbuizen die het overzicht hebben en over alle achtergrondinformatie beschikken. En het liefst nadat er overleg is geweest met de achterban. Hoe meer we met één mond spreken, hoe sterker we staan. Cannabis Connect wordt op dit moment serieus genomen door de overheid en de media. Deze maand moeten we als gezamenlijke sector laten weten wat wij van de experimentvoorstellen vinden zoals die er nu voorstaan.

Gezamenlijk veel bereikt

Cannabis Connect is in twee jaar uitgegroeid tot een spreekbuis voor een groot aantal coffeeshops. In mei 2016 zetten 232 coffeeshops een handtekening onder een gezamenlijke brief naar de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). De brief roept gemeenten op om coffeeshops als onderdeel van de oplossing te zien voor problemen aan de achterdeur. Nooit eerder hadden zoveel coffeeshops zich samen achter een brief geschaard. Dit smaakte naar meer.

Begin 2017 vond de eerste ondernemersdag van Cannabis Connect plaats. Coffeeshopondernemers zijn moeilijk te verenigen, maar toch groeide het gevoel dat je samen meer bereikt dan in je eentje. Dat gevoel van samen sterk ontstond mede omdat steeds meer duidelijk werd dat het voortbestaan van de coffeeshop minder vanzelfsprekend is geworden dan in het verleden. Landelijk wordt er steeds openlijker nagedacht over alternatieven voor de coffeeshops.

Door de intensieve samenwerking van de coffeeshops en actieve coöperatieve opstelling van enkele woordvoerders van onder meer Cannabis Connect in 2017 en 2018 zat CC dit voorjaar aan tafel bij de Commissie Knottnerus, en een paar maanden later bij beleidsmakers op het ministerie. Dat kunnen weinig belangenverenigingen zeggen.

Drie ronden

Op 12 december is er weer een ondernemersdag van Cannabis Connect. Op die dag moeten we proberen om een zo gezamenlijk mogelijk geluid te formuleren als reactie op de voorstellen voor het experiment zoals ze er nu liggen. Om het gevoel dat de Stuurgroep Cannabis Connect iets oplegt aan coffeeshops weg te nemen zal de ondernemersdag dit keer een structuur hanteren waarbij ondernemers zelf in groepen bepalen wat ze vinden van de onderwerpen:

 • Gefaseerde invoering
 • Verpakking van de aangeleverde wiet
 • Wat doen we met de hasj?
 • Deelname op basis van vrijwilligheid
 • Gemeentelijk maatwerk (geen verplichting aan gemeenten om het Icriterium te gaan handhaven
 • Eventueel nog aan te dragen onderwerpen

Je mag meepraten en meebeslissen als je lid bent van de PCN, de BCD en /of Epicurus. Iedere werkgroep krijgt op 12 december de tijd om een gezamenlijk standpunt over een van deze punten in te nemen.

In een tweede ronde zullen dan alle standpunten worden gepresenteerd door de werkgroepen en worden die standpunten besproken. Vervolgens zullen we gezamenlijk toewerken naar het antwoord op de vraag hoe Cannabis Connect zich uitspreekt over het Wietexperiment.

Het antwoord

Het antwoord op deze vraag moet hanteerbaar en concreet zijn. Dus niet: ‘dat gaan we de komende tijd uitzoeken’, maar:

 • Nee! We zien regulering/ het experiment niet zitten.
 • Nee, we willen geen Experiment(wet), maar de Wet Bergkamp (volledige landelijke regulering).
 • Nee, we doen niet mee, tenzij….
 • Ja we doen mee, mits…
 • Ja! We doen mee.

Op deze manier kunnen alle ondernemers hun stem laten horen en in gezamenlijkheid een antwoord formuleren op de vraag wat Cannabis Connect van het experiment vindt.

Lees het volledige artikel op coffeeshopbond.nl (Bron)

Gerelateerde artikelen

Laat een reactie achter

[adrotate banner="89"]