skip to Main Content
Menu
Ontwikkelingen Wereldwijd Vragen Om Nieuw Drugsbeleid

Ontwikkelingen wereldwijd vragen om nieuw drugsbeleid

Spread the love ✌🏼

Het International Narcotics Control Board (INCB) besprak afgelopen donderdag de ontwikkelingen die er wereldwijd spelen met betrekking tot cannabis en synthetische drugs. INCB-voorzitter Cornelis P. de Joncheere plaatste opmerkingen bij de tientallen jaren oude drugsconventies van het bureau voor de handhaving van verdovende middelen van de Verenigde Naties. Zeker gezien de mondiale ontwikkelingen in de afgelopen jaren.

Joncheere gaf aan dat er een aantal fundamentele kwesties zijn rond de afspraken waar naar gekeken moet worden. We moeten erkennen dat de conventies 50 tot 60 jaar geleden zijn opgesteld, voegde hij eraan toe. 2021 is een geschikt moment om te kijken of de afspraken nog steeds geschikt zijn of dat het orgaan van de VN alternatieve instrumenten nodig heeft om drugsproblematiek aan te pakken.

In 2021 bestaat het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen precies 60 jaar. Tijd dus om te kijken op welke punten dit stoffige verdrag herzien moet worden. Kenzi Riboulet-Zemouli, een onafhankelijke expert op het gebied van drugsbeleid in de VS, vertelde Marijuana Business Daily dat de INCB “de meest gezaghebbende internationale instelling voor drugsbeleid is – en ook de meest conservatieve in zijn interpretatie van de conventies.

Taboes doorbreken


“Het feit dat het hoofd van de INCB suggereert dat de conventies niet geschikt zijn voor de uitdagingen van de 21ste eeuw, breekt al een sterk taboe. Dit geeft momentum om wet- en regelgeving internationaal te herzien. “Taboe is de enige reden waarom er sinds 1988 al geen discussie meer is over een nieuw drugsverdrag”, aldus Riboulet-Zemouli. Nu dit taboe is doorbroken, worden er nieuwe perspectieven geopend. Joncheere’s opmerkingen komen ook op een geschikt moment omdat de United Nations Commission on Narcotic Drugs (CND) volgende week bijeen komen in Wenen om cannabisaanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te bespreken.

Cannabis aanbevelingen

“Eén ding is zeker: als de CND de aanbevelingen van de WHO over cannabis verwerpt, zal de kloof tussen regeringen toenemen”, zei Riboulet-Zemouli. “Als de impasse rond de hervorming van het cannabisbeleid de komende jaren aanhoudt, zal dit waarschijnlijk het einde van het beleidsregime van de conventies als geheel versnellen.” Joncheere’s voorganger als INCB-hoofd, Viroj Sumyai, nam vorige week de leiding over een medicinaal cannabisbedrijf in Thailand.

Het INCB

Het in Wenen gevestigde bureau fungeert als de onafhankelijke en quasi-gerechtelijke controle-instantie voor de uitvoering van drugsconventies in de VS. Een van de functies van INCB is om aanbevelingen te doen over de naleving van de verdragen. INCB-verklaringen zijn in de loop der jaren geleidelijk meer vooruitstrevend geworden. Het nieuwe 2019-rapport vermeldt bijvoorbeeld ‘mensenrechten’ meer dan enig eerder INCB-rapport van de afgelopen jaren.

In het voorwoord van het laatste INCB-rapport wordt echter opgemerkt dat de INCB bezorgd blijft over de ontwikkelingen in de wetgeving die het gebruik van cannabis voor recreatief gebruik mogelijk maken.” Behoorlijk conservatief dus, wanneer je kijkt naar de ontwikkelingen wereldwijd.

Cannabis in Noord Amerika

Het rapport vermeldt dat maatregelen om cannabis te decriminaliseren of te legaliseren in Noord-Amerika aan het toenemen zijn en waarschuwt dat de consumptie toeneemt. Het rapport noemt de verkoop van edibles in Canada en legalisatie in de Amerikaanse staat Illinois als voorbeelden. Ook staat in het rapport dat het aantal gebruikers van cannabis bijna verdubbeld is in 2019 ten opzichte van 2018. Toen niet-medicinale cannabis nog niet legaal was in het land.

Cannabis in Europa

Volgens het INCB heeft “de discussie over verschillende benaderingen van het reguleren van cannabis een prominente plaats ingenomen in het beleidsdebat over drugsbestrijding in heel Europa.” Het rapport vermeldt “een toenemend aantal Europese landen” die medische cannabisprogramma’s “verkennen” of al hebben “opgezet”. “De meeste Europese landen staan ​​toe dat cannabis alleen voor medische en wetenschappelijke doeleinden wordt gebruikt, in overeenstemming met hun verplichtingen,” merkt het rapport op.

De INCB toont echter bezorgdheid over “stappen in de richting van de legalisatie van het niet-medische gebruik van cannabis, waaronder de legalisatie van de teelt, distributie en het gebruik van cannabis voor dergelijke doeleinden, met name in Nederland en Luxemburg.” “De ontwikkelingen in een paar landen die cannabis hebben gelegaliseerd of toegestaan ​​voor niet-medische doeleinden of die de legalisatie ervan op subnationaal niveau hebben getolereerd, ondermijnen de universele naleving van de drie internationale conventies voor drugsbestrijding en de inzet voor hun doelen en doelstellingen ”, waarschuwt het rapport.

Cannabis in Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland krijgt een speciale vermelding in het rapport vanwege het aanstaande referendum voor legalisatie van recreatieve marihuana. De INCB herhaalde dat “alle wet- en regelgevende maatregelen gericht op de legalisatie van cannabis voor niet-medische doeleinden niet consistent zijn” met de internationale verdragen inzake drugsbestrijding. Het agentschap “zal het beleid en de juridische ontwikkelingen in Nieuw-Zeeland met betrekking tot drugcontrole blijven volgen en moedigt de regering van Nieuw-Zeeland aan om haar constructieve dialoog met de raad voort te zetten om consistentie met de drugscontroleconventies te waarborgen.”

Steeds meer legale cannabis

Het rapport vermeldt een toename van het gebruik van legale cannabis sinds 2000. Het zegt dat tot dat jaar alleen de Verenigde Staten melding maakten van het gebruik van cannabis voor wetenschappelijk onderzoek. Na 2000 zegt het rapport: “steeds meer landen beginnen cannabis en cannabisextracten te gebruiken voor medische doeleinden en voor wetenschappelijk onderzoek. Totale legale productie” was 1,4 ton in 2000, en dat cijfer steeg tot 289,5 ton in 2018″, volgens het rapport.

Lees meer op mjbizdaily.com (Bron, EN)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top