Home Overige Nederland mag Russische medicinale cannabisgebruiker niet uitzetten

Nederland mag Russische medicinale cannabisgebruiker niet uitzetten

door Team Inc.

cannabis-plant

Een Russische staatsburger wiens asielaanvraag door Nederland is afgewezen, kan niet worden uitgezet omdat hij medicinale cannabis moet gebruiken als onderdeel van zijn behandeling voor kanker.

Omdat cannabis illegaal is in Rusland, zelfs voor medicinale doeleinden, kan hij niet vanuit Nederland teruggestuurd worden naar zijn thuisland, aldus het Europese Hof van Justitie in een uitspraak van vandaag.

Cannabis voor passende zorg

In haar uitspraak zei de rechtbank dat de man op zijn zestiende werd gediagnosticeerd met een zeldzame vorm van bloedkanker. Hij wordt er in Nederland voor behandeld. “Zijn medische behandeling bestaat onder meer uit het toedienen van medicinale cannabis voor pijnstillende doeleinden”, aldus de rechtbank.

Het Hof oordeelde dat de wetgeving van de Europese Unie de lidstaten verbiedt een burger van buiten de EU uit te zetten als deze aan een ernstige ziekte lijdt en als hij wordt uitgezet naar een land waar passende zorg niet beschikbaar is. Zelfs als ze illegaal in de Europese Unie verblijven, kunnen ze niet worden weggestuurd als dit hen blootstelt “aan een reëel risico op een snelle, significante en permanente onomkeerbare toename van de pijn veroorzaakt door zijn of haar ziekte.”

Volgens het Unierecht kan verwijdering niet „wanneer er zwaarwegende en gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de terugkeer van deze derdelander hem zou blootstellen aan een reëel risico dat de door zijn ziekte veroorzaakte pijn snel, aanzienlijk en onomkeerbaar toeneemt omdat er in het land van bestemming geen passende zorg beschikbaar is.”

Medisch noodgeval

Tot de uitspraak van dinsdag definieerden de Nederlandse immigratieautoriteiten een medisch noodgeval alleen als het “binnen drie maanden zou kunnen leiden tot overlijden, invaliditeit of ander ernstig psychisch of fysiek letsel”. De rechtbank suggereerde dat deze term in dit specifieke geval niet eerlijk was toegepast.

De asielaanvraag van de man werd voor het laatst in Nederland behandeld door de rechtbank Den Haag, die hem in 2020 in het ongelijk stelde. Negen jaar geleden vroeg de man voor het eerst asiel aan in Nederland en is nu 34 jaar.

Bron: NLtimes.com (EN)

Gerelateerde artikelen

Laat een reactie achter