Even over geld – hoeveel levert de legalisatie van cannabis aan belastingen op? En hoe zit dat in Europa?

door drugsinc

Even over geld - hoeveel levert de legalisatie van cannabis aan belastingen op? En hoe zit dat in Europa?

Een belangrijk discussiepunt voor de cannabissector in Amerika en Canada was de instroom van belastinginkomsten voor staten die delen van de industrie hebben gelegaliseerd of gedecriminaliseerd. Colorado bijvoorbeeld harkte in 2018 meer dan $ 265 miljoen (~ € 234 miljoen) op, volgens een recent rapport van Forbes.

Andere staten zoals Washington en Californië pochte met cijfers boven $ 300 miljoen (~ € 265 miljoen). Hoewel sommige ondernemers hebben geklaagd over de hoge belastingtarieven, hebben de voordelen van deze nieuwe bron van inkomsten de lokale economieën goed gediend.

In het volgende artikel bekijken we de andere kant van deze cannabis reguleringen en lichten we de onderdelen uit waar cannabis en de belasting daarop enorm veel mogelijkheden heeft gezien. Canada is hier een goed voorbeeld van, maar gemeenten in de Verenigde Staten en in heel Europa zullen een vaak over het hoofd gezien punt in de ontluikende markt ontdekken.

Het antwoord op de miljard dollar-vraag

Hoewel Canada de Verenigde Staten versloeg door federale legalisering van cannabis, is de manier waarop de VS de regelgeving benaderd heel anders. De industrie is federaal illegaal, maar niet lokaal, wat betekent dat staten kiezen hoe legaal of illegaal ze de plant willen maken.

In de staat Alabama kan bijvoorbeeld recreatief gebruik van marihuana worden bestraft als een misdrijf. Dit kan echter veranderen, aangezien de staat onlangs heeft gestemd om een commissie te creëren die zou helpen een medische marihuanawet te maken in 2020. Omgekeerd heeft de staat Washington de recreatieve, medische en legale cannabis en zijn derivaten volledig gelegaliseerd. Verschillende andere staten hebben soortgelijke wetgeving gevolgd of zijn bezig met het nastreven van dergelijke wetgeving.

2019 07 16 Even over geld hoeveel is de legalisatie van cannabis waard staten waar cannabis legaal is
(Bron: Business Insider)

De wettelijke grenzen tussen plaatsen met convergerende naar zich toegaande gezichtspunten zetten ook druk op het verplaatsen van cannabis van staat naar staat. Hoewel marihuana legaal is in zowel de naburige staten Oregon en Washington, is het vervoer van cannabisproducten tussen deze twee rechtsgebieden nog steeds illegaal. Cannabisadvocaat Alison Malsbury vertelde Leafly dat ‘je nog steeds, doordat je de staatsgrenzen overschrijd, binnen de jurisdictie van de federale overheid valt’.

Het is een beetje verwarrend, maar de staten die de plant hebben gelegaliseerd, hebben om verschillende redenen toch een duidelijk voordeel.

Zoals hierboven vermeld, hebben Colorado, Washington en Californië de wietindustrie binnen hun grenzen in verschillende mate gelegaliseerd. Als zodanig hebben alle drie de staten een instroom van inkomsten ontvangen van de talloze bedrijven, zowel de detailhandel als de landbouw, die hun bedrijvigheid in de cannabis zijn gestart. Dit betekent ook dat elk van deze bedrijven belasting moet betalen aan de staat, waardoor een lucratieve inkomstenstroom voor de staat wordt aangeboord. Hoewel ondernemers hoge belastingpercentages rapporteren, maken lokale en gemeentelijke schatkisten gebruik van de oceaan aan instroom van geld.

Naar verluidt gaf Colorado de belastinginkomsten van $ 1 miljard (~ € 886 miljoen) die zijn gegenereerd tussen 2012 en 2014 uit aan belangrijke, goede zaken als volksgezondheid en veiligheid en andere diensten ten behoeve van de bevolking. Tegenwoordig wordt dit geld door budget bepalers in de staat vooral aan onderwijs toegekend om openbare scholen verder te verbeteren.

De penningmeester van de staat Washington gaf aan dat van de ongeveer $ 319 miljoen (~ € 283 miljoen) die in het fiscale jaar 2017 werd gegenereerd, de helft daarvan naar de vertrouwensrekening voor het basis gezondheidsplan ging. Dit account is bedoeld voor werkende mensen of mensen die niet over een toereikende medische verzekering beschikken om te kunnen genieten van een beperkt aantal basisgezondheidsdiensten. Eenendertig procent van de resterende middelen ging naar het Algemeen Fonds, de veelzijdige portemonnee van de staat. Nog eens 10,7 procent werd gebruikt om alcohol- en drugsverslaving te kalmeren, en het laatste stuk was verdeeld tussen openbaar onderwijs, preventie van drop-outs en gezondheidscentra voor gemeenschappen.

Een niet gerapporteerd deel van alle inkomsten gaat ook naar federale belastingen. In een rapport van januari 2019 van het Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) werd voorspeld dat:

‘Landelijke legalisatie en belastingheffing op recreatieve cannabis zou elk jaar ongeveer $ 11,9 miljard [~ € 10,5 miljard] aan staats- en lokale accijnzen en omzetbelastinginkomsten kunnen genereren. Dit veronderstelt belastingniveaus die vergelijkbaar zijn met die welke momenteel in de gehele staat Washington bestaan. ‘

Om te beginnen is het van groot belang om te begrijpen hoe accijnzen op zaken als alcohol en tabak werken, aangezien cannabis vaak onder dezelfde vlag wordt geplaatst.

Dit onderscheid betekent dat goederen en diensten die tot deze categorie behoren, worden belast op het punt van vervaardiging in plaats van op het verkooppunt. Cannabisbedrijven in zowel Californië als Colorado hebben bijvoorbeeld 15 procent accijns die rechtstreeks naar de staat gaat. De staat Washington wordt geconfronteerd met veel strengere accijnzen op 37 procent bovenop de staats- en lokale belastingen.

Canada is duidelijk verschillend en geeft aan dat een accijns niet hoger mag zijn dan $ 1 (€ 0,89) per gram of tien procent van de omzet via de fabrikant.

De buurlanden van Amerika in het noorden rapporteren ook iets lagere cijfers toen Canada federale legalisatie van cannabisproducten in 2018 bekrachtigde. Van legalisatie in oktober vorig jaar tot maart 2019 slaagden Canadese regeringen er in 186 miljoen dollar (~ 164 miljoen) te incasseren aan de verkoop van cannabisproducten. De provincies genoten een groter deel van dit bedrag, maar de federale belastingen bedroegen in totaal nog steeds $ 19 miljoen (~ € 16,8 miljoen).

Europa kijkt ook naar Noord-Amerika bij het naderen van dit onderwerp. Omdat de Europese cannabisindustrie niet op dezelfde manier wordt gereguleerd als de Verenigde Staten en Canada, zijn er veel minder gegevens over hoeveel belastinginkomsten de Europese Unie zou kunnen genereren door de sector te legaliseren.

Beperkte middelen voor een enorme cannabis markt

Zoals eerder gemeld, benadrukte Strain Insider het enorme potentieel voor een volledig gereguleerde cannabismarkt in Europa. Er wordt voorspeld dat de EU tegen het jaar 2028 meer dan € 123 miljard zou kunnen genereren, waarmee het de grootste markt ter wereld wordt.

Helaas heeft de huidige status van verboden voorkomt preciezere cijfers over hoeveel landen zouden kunnen verdienen via belastingen. In een rapport van 2018 van de vereniging voor cannabisactivisme, Deutscher Hanfverband (DHV), werd bevestigd dat:

‘Volgens de federale overheid is er geen informatie beschikbaar over welke inkomsten in de vorm van belastingen en heffingen kunnen worden gerealiseerd door middel van legalisatie van cannabis.’

Niettemin is de Duitse lobbygroep zich bewust van de potentiële winst die kan worden gemaakt in het geval van legalisatie. Met behulp van Colorado, Californië en Canada als modellen voor het belasten van cannabis, komt de DHV tot enkele zeer intrigerende conclusies.

Op basis van deze modellen, evenals de nationale omzetbelasting van 19 procent in Duitsland, concludeert de DHV dat als Duitsland 250 ton cannabis zou produceren en verkopen, de potentiële belastinginkomsten oplopen tot € 650.000.000. Dit gaat ook uit van een gemiddelde prijs van € 10 per gram.

Op het eerste gezicht lijkt de hoeveelheid cannabis die nodig is om dit cijfer te vervullen, ontmoedigend. Echter, in 2015, drie jaar voordat legalisering van marihuana plaatsvond, rapporteerde Statistics Canada dat de totale cannabisconsumptie van Canadezen 697,5 ton bedroeg. Met een nog grotere bevolking dan Canada en kritieke infrastructuur die al aanwezig is na de enorme hype van hennep- en CBD-producten, is het niet moeilijk om te veronderstellen dat Europa deze drempel gemakkelijk zal overschrijden.

Nadere kenmerken van deze gereguleerde markt reiken verder dan de belastinginkomsten. De kosten van opsluiting, een opzwellende gevangenispopulatie en ook een groeiende opioïde crisis, die naar verluidt door marihuana gekalmeerd kan worden, vertegenwoordigen allemaal kosten die mogelijk volledig kunnen worden weggelaten na legalisatie.

Criminaliteit en enthousiasme in toom houden

De economische activiteit die door cannabis wordt teweeggebracht, is aanlokkelijk, maar het is belangrijk om te erkennen hoe weinig dergelijke inkomsten in het licht van de nationale inkomens bedragen. Verwacht wordt bijvoorbeeld dat de Verenigde Staten in 2020 $ 3.643 biljoen (~ 3.232.000 miljard) aan totale belastinginkomsten zullen opleveren. Daarvan zijn de accijnzen $ 157 miljard (~ € 139.4 miljard).

2019 07 16 Even over geld hoeveel is de legalisatie van cannabis waard federale belasting opbrengsten verenigde staten
(Bron: The Office of Management and Budget)

Tussen 2017 en 2018 rapporteerde Canada $ 313 miljard (~ € 278 miljard), waarvan slechts 5,4 procent accijnzen bedroegen. Ter vergelijking: het gedeelte dat via cannabisbelastingen wordt ingebracht, is dunner voor de rest van de economie. Toch is het niets om je tegen te hoeven verzetten.

Als men ook de kosten van het verbod in ogenschouw neemt, zijn deze cijfers veel opvallender. In een rapport genaamd The Consequences and Costs of Marijuana Prohibition van de University of Washington, verklaarden onderzoekers dat ‘naarmate het aantal marihuana-arrestaties groeide, ook het nationale onderdeel van de wet op de handhaving van de drugsbestrijding van $ 4,6 miljard in 1991 tot $ 9,5 miljard in 2002 ‘ groeide.

Evenzo schatte de American Civil Liberties Union (ACLU), een lobbygroep in de VS die zich inzet voor het bevorderen van individuele rechten, dat legalisering van marihuana juist $ 7,7 miljard per jaar aan overheidsuitgaven voor handhaving zou besparen’.

Deze cijfers moeten echter wel met een klein korreltje zout worden genomen; met meer concurrentie die natuurlijk zou ontstaan na legalisatie, zou ook de prijs van cannabis dalen. Als een belastingstelsel wordt vastgesteld op basis van de prijs per gram, zoals in Canada, dan zou dit ook resulteren in lagere belastinginkomsten.

Maar wanneer we onderzoeken hoe we de cannabisindustrie het beste kunnen benaderen vanuit een wetgevend en fiscaal perspectief, zou Europa er goed aan doen om Noord-Amerika te volgen. Natuurlijk kan nog veel worden verbeterd, maar de alternatieve kosten van het niet volgen van vergelijkbare maatregelen zijn op de lange duur onvermijdelijk duurder.

Lees meer op StrainInsider (EN, bron)

Gerelateerde artikelen

Laat een reactie achter

[adrotate banner="89"]