Wat doen psychedelica in de hersenen?

door Team Inc.

2022-03-23-Wat doen psychedelica in de hersenen?

De afgelopen decennia zijn psychedelica op grote schaal gestigmatiseerd als gevaarlijke illegale drugs. Maar een recente golf van academisch onderzoek naar het gebruik ervan om psychiatrische aandoeningen te behandelen, veroorzaakt een recente verschuiving in de publieke opinie.

Psychedelica zijn psychofarmaca: stoffen die je mentale toestand beïnvloeden. Andere soorten psychofarmaca zijn onder meer antidepressiva en medicijnen tegen angst. Psychedelica en andere soorten hallucinogenen zijn echter uniek in hun vermogen om tijdelijk intense hallucinaties, emoties en verstoringen van het zelfbewustzijn op te wekken.

Onderzoekers die het therapeutische potentieel van deze effecten onderzoeken, hebben ontdekt dat psychedelica de symptomen van depressie en angst, PTSS, middelenmisbruik en andere psychiatrische aandoeningen drastisch kunnen verminderen. Men denkt dat de intense ervaringen, of ’trips’ die psychedelica veroorzaken, een tijdelijk venster van cognitieve flexibiliteit creëren waardoor patiënten toegang krijgen tot ongrijpbare delen van hun psyche en betere copingvaardigheden en denkpatronen kunnen ontwikkelen.

Hoe psychedelica deze effecten precies creëren, is echter nog onduidelijk. Onderzoekers in de psychiatrie en machine learning waren geïnteresseerd in hoe deze medicijnen de hersenen beïnvloeden. Met kunstmatige intelligentie konden de subjectieve ervaringen van mensen tijdens het gebruik van psychedelica in kaart gebracht worden in specifieke hersengebieden tot op moleculair niveau.

Trips in de hersenen

Elke psychedelica functioneert anders in het lichaam en elk van de subjectieve ervaringen die deze drugs creëren, hebben verschillende therapeutische effecten. Gevoelens van eenheid bijvoorbeeld worden geassocieerd met afname van depressie en angst. Weten hoe elke psychedelica deze specifieke effecten in het lichaam veroorzaakt, kan clinici helpen hun therapeutisch gebruik te optimaliseren.

Om beter te begrijpen hoe deze subjectieve effecten zich manifesteren in de hersenen, hebben onderzoekers meer dan 6.000 schriftelijke getuigenissen geanalyseerd van hallucinogene ervaringen van Erowid Center. Een organisatie die informatie verzamelt en verstrekt over psychoactieve stoffen. We hebben deze getuigenissen omgezet in een zogenaamd ‘bag-of-words-model’, dat een bepaalde tekst opsplitst in afzonderlijke woorden en telt hoe vaak elk woord voorkomt.
Vervolgens hebben ze de meest gebruikte woorden per psychedelica gekoppeld met receptoren in de hersen die daar verband mee houden. Natuurlijke taalverwerking, waarmee computers menselijke talen kunnen interpreteren, hielp bij het analyseren van subjectieve psychedelische ervaringen.

Nieuwe verbanden en patronen

We vonden zowel nieuwe verbanden als patronen die bevestigen wat bekend is in de onderzoeksliteratuur. Veranderingen in zintuiglijke waarneming werden bijvoorbeeld geassocieerd met een serotoninereceptor in de visuele cortex van de hersenen, die zich bindt aan een molecuul dat helpt bij het reguleren van stemming en geheugen.

Gevoelens van transcendentie waren verbonden met dopamine- en opioïde-receptoren in het salience-netwerk, een verzameling hersengebieden die betrokken zijn bij het beheren van sensorische en emotionele input. Auditieve hallucinaties waren gekoppeld aan een aantal receptoren verspreid over de auditieve cortex.

Onze bevindingen komen ook overeen met de leidende hypothese dat psychedelica tijdelijk de top-down uitvoerende functie, of cognitieve processen die betrokken zijn bij remming, aandacht en geheugen tijdelijk kunnen verminderen. Dit terwijl ze hersengebieden versterken die betrokken zijn bij zintuiglijke ervaring.

Onderzoek naar psychedelica is noodzaak

Er zijn veel mensen met psychische problemen. De COVID-19 pandemie heeft de geestelijke gezondheidscrisis verergerd. Ondanks dat zijn er geen nieuwe behandelingen of medicijnen beschikbaar. Proza en selectieve serotineheropnameremmers zijn de meest voorkomende antidepressiva vanaf de jaren ’80.

Ons onderzoek laat zien dat het mogelijk is om de diverse en subjectieve psychedelische ervaringen in kaart te brengen in specifieke regio’s in de hersenen. Deze inzichten kunnen leiden tot nieuwe manieren van behandeling voor een reeks psychiatrische aandoeningen.

Lees meer op singularityhub.com (Bron, EN)

Gerelateerde artikelen

Laat een reactie achter

[adrotate banner="89"]