Onderzoek: 79% van de mensen die microdoseren met psychedelica zien verbeteringen in hun geestelijke gezondheid

door Team Inc.

03-11-2020-Onderzoek: 79% van de mensen die microdoseren met psychedelica zien verbeteringen in hun geestelijke gezondheid

Een studie gepubliceerd in Psychopharmacology suggereert dat mensen mogelijk overgaan tot microdoseren met psychedelica in een poging hun mentale gezondheid te verbeteren. Volgens de meeste zelfrapporten kunnen deze pogingen effectief zijn.

De belangstelling voor psychedelische medicijnen als mogelijke behandelingsoptie voor psychische stoornissen neemt gestaag toe. Een reden voor de toenemende belangstelling zou het ontbreken van effectieve behandelingen voor bepaalde psychiatrische stoornissen, zoals depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSD), kunnen zijn.

Onderzoek naar invloed van microdosing op de geestelijke gezondheid
Studieauteurs Toby Lea en zijn team waren gemotiveerd om de invloed van microdoseren te onderzoeken op de mentale gezondheid. Microdoseren is de consumptie van zeer kleine, routinematige doses van een psychedelische drugs als LSD of psilocybine om andere redenen dan het bereiken van hallucinogene bijwerkingen.

“Tot op heden hebben de meeste kwantitatieve microdosering-studies mensen met een voorgeschiedenis van psychische aandoeningen uitgesloten. Geen enkele studie heeft de correlatie tussen geestelijke gezondheid en middelengebruik onderzocht. Noch de waargenomen verbeteringen in de geestelijke gezondheid die mensen toeschrijven aan midcrodosering”, aldus Lea.

Internationale enquete microdosing

In een internationale, online enquête werden 1.102 personen ondervraagd die momenteel microdoseren of in het verleden microdosering hebben geprobeerd. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 33, en bij 57% was ooit een psychische stoornis vastgesteld.

Toen hen werd gevraagd naar hun motivaties voor microdosering, gaf 39% aan dat het verbeteren van hun mentale gezondheid hun belangrijkste motivatie was. Hiervan gebruikte 21% microdosering om hun depressie te verbeteren, 7% vanwege hun angstgevoelens, 9% voor andere psychische stoornissen, waaronder PTSS, en 2% om drugs- of alcoholgebruik te verminderen.

Belangrijk is dat 85% van degenen die microdosing probeerden om hun geestelijke gezondheid te verbeteren, eerder medicatie of counselingstherapie hadden gekregen. Van de mensen die medicijnen gebruikten, gaf de helft aan met met antidepressiva te zijn gestopt en 39,7% met andere psychiatrische medicatie. Dit suggereert dat respondenten microdosering mogelijk hebben gebruikt als een manier om traditionele vormen van therapie te vervangen. “Respondenten die al langer microdoseren, waren ook eerder gemotiveerd om te microdoseren voor hun geestelijke gezondheid. Dit kan erop duiden dat microdosering bij deze mensen werkt, en dat ze doorgaan met microdoseren als een voortdurende therapie ter vervanging of aanvulling op psychiatrische medicijnen. Sommigen met de kennis van hun arts en / of psychotherapeut ”, merken Lea en medewerkers op.

Resultaten van respondenten

De resultaten zijn veelbelovend. De onderzoekers rapporteren: “Vierenveertig procent van alle respondenten vond dat hun geestelijke gezondheid veel beter was, tegenover 35,8% die kleine verbeteringen zagen. Negentien procent van de respondenten merkte geen veranderingen in hun geestelijke gezondheid op. Slechts 1,3% gaf aan dat hun geestelijke gezondheid iets slechter was sinds microdosering, en 0,2% zei dat het veel erger was.

Lea en collega’s erkennen dat er beperkingen zijn in het onderzoek. Er kan sprake zijn van een pacebo-effect of een verbetering van de geestelijke gezondheid als gevolg van een verandering in levensstijl.

Lees hier psypost.org (Bron, EN)

Gerelateerde artikelen

Laat een reactie achter

[adrotate banner="89"]